Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda eskiislahenduste (ettepanekute) koostamisega, mille baasil kujundada põhiprojekt. Kogu projekteerimise protsessi vältel saab luua ettepanekuid (sama mudelinfo baasil) esitlusteks ning kooskõlastusteks. Selliselt töötad sa alati ühe ja sama andmestikuga, mida järk-järgult täiendatakse kogu projekti elutsükli vältel.

Mooduli läbides:

 • Oskad luua esmast eskiismudelit mistahes geograafilisest piirkonnast, mis sisaldab sealhulgas olemasolevate sõiduteede paigutust, hooneid, haljastust (video: 101/102).
 • Oskad lisada erinevaid andmeallikaid, mis kaasavad lisaandmekihte planeeritavale piirkonale (video: 102).
 • Oskad lisada uue sõidutee koridori, mis baseerub etteantud projektil (ristlõikel) ja oskad selle kulgemist redigeerida läbi objektipunktide (video: 103).
 • Oskad optimeerida eskiislahendi profiili, arvestada esmast mahtude analüüsi (video: 104).
 • Oskad luua põhiprojekti (tööprojekti) läbiviimiseks vajalikke jooniseid (video: 105).
 • Oskad redigeerida tööjooniseid, sealhulgas korrigeerida telgjoont, profiili ning luua ja redigeerida sõidutee ristlõiget (assembly) ning muuta selle parameetreid (video: 105/106/107).
 • Oskad põhiprojekti infot üle kanda uueks ettepanekuks, mida arvestada esitluste ning videote loomisel (video: 107)
 • Oskad luua esmast valgalade analüüsi planeeritava sõidutee ümbruses ning lisada esialgse sademeveetorusüsteemi sõidutee koridormudelile. Oskad seda infot eksportida põhiprojekti läbiviimise tarkvarasse (video: 108).
 • Oskad luua esitluseks vajalikke visualiseeringuid, sealhulgas pildid ning videod (video: 109).

 
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk Civil 3D
 • Autodesk InfraWorks

 
Mooduli kontrollvorm:

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses)

    
Last modified: Wednesday, 23 January 2019, 6:10 PM