Antud moodul on e-õppe kursuse "Hoonete enerigtõhususe tagamine BIMi abil" täiendav õppemoodul tehnikutele, mille peamine eesmärk on õpetada, kuidas aitab BIMi kasutamine tagada hoonete energiatõhusust. Selle mooduli sihtgrupiks on tehnikud, oskustöölised (sh ehitustöölised, paigaldajad jt). Kursus viiakse läbi vabavaralist Dalux keskkonda kasutades. Alternatiivina võib aga kasutada ka teisi enamlevinud tarkvarade platvorme (funktsionaalsused võivad aga lähtuvalt platvormist olla erinevad).

Mooduli alateemad:

  • Sissejuhatus Dalux keskkonda 
  • Dalux töölaud arvutivaates
  • Dalux nutiseadmes
  • Mudelis olev informatisoon
  • Plaaniline vaade ja ruumi mõiste
  • Erinevad ehitise komponendid: aken, katus, sein
  • Ehitist täpsustav info: siseviimistlus
  • Eriosad: Küte ja ventilatsioon

Mooduli kontrollvorm:

Antud mooduli õppematerjalide baasil on koostatud lõputesti küsimusi. Test tuleb sooritada neil, kes soovivad iseseisva õppe baasil koguda täiendkoolituspunkte (punktide maht on hetkel täpsustamisel, mistõttu testi sooritada veel ei saa).

  


Last modified: Tuesday, 1 October 2019, 1:14 PM