Net-UBIEPi eesmärk on parendada ehitiste energiatõhusust, suurendades ja ergutades ehitusinformatsiooni modelleerimise ja mudeli (inglise keeles Building Information Modelling, edaspidi BIM) kasutamist ehitise elukaare erinevates staadiumites. BIMi kui ehitusprotsesse toetavat vahendit kasutatakse ehitise kavandamisel, projekteerimisel, ehitusel, haldamisel ja hooldamisel, renoveerimisel ja lõpuks ka lammutamise ajal.
BIMi kvalifikatsioonimudelite kasutamine aitab ületada lõhet olemasolevate ehituselukutsete energiatõhususe kompetentsis. Iga BIMi kvalifikatsioonimudel koosneb BIMi koolituskavast ja kvalifikatsiooni ja/või tõendamise kavast. Net-UBIEPi projekt suurendab vähemalt kuue ehitusvaldkonna osapoole energiatõhususe kompetentse: BIMi hindaja, BIMi hoonehaldur, BIMi valdkonna juht, BIMi koordinaator, BIMi modelleerija, BIMi kasutaja. Projektide käigus parandavad oma energiatõhususe pädevust ligikaudu nii BIMi hindajad ja BIM kinnisvara haldurid; BIM valdkonna juhid, BIMi koordinaatorid ja BIMi modelleerijad oskavad rakendada BIMi energiatõhususe nõuete täitmiseks; BIMi kasutajat oskavad lugeda BIMi mudeleid, mis hõlmavad energiaalaseid nõudeid.

Kursuse õpiväljundid:
 • Oskab hinnata BIM tarkvara rakendamisvõimalusi hoonete energiatõhususe projekteerimisel ja tagamisel
 • On tutvunud hoone soojuskao arvutusega BIMi abil
 • On tutvunud BIMist energiatõhususe tarkvarasse ülekandmise temaatikaga
 • Oskab hinnata tehnosüsteemide esmast mõju energiatõhususele
 • Oskab hinnata taastuvenergiaallikate esmast mõju energiatõhususele
 • On tutvunud BIMi abil kuluoptimaalsete lahenduste ja eelarve prognoosimise temaatikaga

Kursuse loomisesse on panustanud:

 • Anti Hamburg - anti (ät) tktk.ee
 • Targo Kalamees - targo.kalamees (ät) taltech.ee
 • Taavi Liiv - taavi.liiv (ät) tulitec.com
 • Reet Linnas - reet.linnas (ät) taltech.ee
 • Ergo Pikas - ergo.pikas (ät) gmail.com
 • Raido Puust - raido.puust (ät) taltech.ee
 • Martin Thalfeldt - martin.thalfeldt (ät) taltech.ee
 • Näidismudelite autor: Esplan OÜ

  

Last modified: Tuesday, 8 October 2019, 5:09 PM