Õppematerjal on esitatud teksti, slaidide ning videote kujul. Lähtuvalt osaleja profiilist tuleb läbida järgmised moodulid:

Arhitekt, energiatõhususe spetsialist, ehitusinsener

  • Moodul "Sissejuhatus" (tööta iseseisvalt läbi esitatud õppematerjal)
  • Moodul "Arhitektid, insenerid" (tööta iseseisvalt läbi esitatud õppematerjal)
  • Täiendkoolituspuntkide saamiseks soorita test (valikuline, ainult registreerunutele)

Oskustööline, tehnik, ehitustööline, paigaldaja

  • Moodul "Sissejuhatus" (tööta iseseisvalt läbi esitatud õppematerjal)
  • Moodul "Oskustöölised" (tööta iseseisvalt läbi esitatud õppematerjal)


  

Last modified: Tuesday, 8 October 2019, 5:16 PM