Kursus on läbitav kahel moel:

  1. Iseseisval õppel (töötades läbi õppematerjale ja püüdes õpitut iseseisvalt rakendada oma igapäeva tegemistes. See on avatud kõigile (registreerumiseta) ning tasuta.
  2. Iseseisval õppel + täiendkoolituspunktide saamiseks ka testi sooritamine. Testi sooritamine on tasuline ning ligipääsetav vaid registreerunutele.


1. Kursuse läbimine iseiseisvalt (registreerimiseta ehk anonüümselt)

Kursuse õppematerjal on jagatud mooduliteks. Esimene moodul on üldine moodul ("Sissejuhatus"). Moodul sisaldab lugemismaterjale (sh tekst, slaid, viited). Seejärel saad valida lisamoodulite vahel vastavalt enda huvile või profiilist. Hetkel on kättesaadavaks tehtud lisamoodul "Arhitektid, insenerid" ning "Oskustöölised". "Arhitektid, insenerid" moodul on suunatud kõikidele inseneridele ning arhitektidele, kes puutuvad kokku infomudelite ettevalmistamisega mistahes projekti staadiumis, et seeläbi tagada info olemasolu mudelis energiatõhususega seotud arvutuste läbi viimiseks. "Oskustöölised" moodul on suunatud ehitus- ja/või platsitöölisele (sh paigaldajad). Iseseisval läbimisel on õppematerjalid esitatud järjestatud põhimõttel, ehk siis soovitav on need läbi töötada lähtuvalt esitatud järjekorras.

2. Iseseisval õppel + täiendkoolituspunktide saamiseks ka tasulise testi sooritamine

Õppimine toimub samamoodi nagu ka registreerumiseta õppe korral (vt eelmine punkt). Õppematerjalid ning maht on sama. Esmalt töötatakse läbi õppematerjal, vajadusel praktiseeritakse või püütakse praktiseerida oma igapäeva töös. Iseseisvaõppe teel omandatud teadmiste kontrolliks ja Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) ning Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ) poolt spetsialistide õppemoodulile kinnitatud täienduskoolituspunktide (TP) tõendamiseks on vajalik sooritada tasuline test.


  

Last modified: Tuesday, 8 October 2019, 5:15 PM