General forums

Forum Description Discussions
Kursuse läbiviijate teadeanded
Õppejõu üldised teated. Omapoolse küsimuse esitamiseks kasuta foorumit "Osaleja foorum (küsi nõu kursuse läbiviijalt või teistelt osalejatelt)".

0

Learning forums

Topic Forum Description Discussions
Sissejuhatus Osaleja foorum (küsi nõu kursuse läbiviijalt või teistelt osalejatelt)

Iga teema (küsimus) omaette postitusena. Teema pealkirjaks kirjuta märksõna ning juhul kui küsimus on konkreetse juhendi/slaidi/video jne kohta, siis ka viide sellele (leheküljele, videole).

  

0