Kursuse/teemade ülevaade


 • Sissejuhatus kursusesse. Ülevaade kursusest, õpijuhis ning tegevuskava, kursuse eeldused ning vajalikud vahendid (sh liigpääs tarkvarale).

  Vahesildid: 6 Lehti: 6 URL-id: 17 Failid: 3 Foorum: 1
  Edenemine: 0 / 0

 • Eskiis mahumudelina. Alternatiivide võrdlus, mahtude ning energiasimulatsioonide kokkuvõtted ning mõju alternatiivile.

  Vahesildid: 5 Lehti: 3 URL-id: 29 Failid: 5
  Edenemine: 0 / 0

 • Mahumudelist eel- ja põhiprojektini. Peamised töövõtted põhiprojekti loomiseks (arhitektuur, konstruktsioon, eriosad).

  Vahesildid: 8 Lehekülg: 1 URL-id: 52 Failid: 27
  Edenemine: 0 / 0


 • Projekti ehitatavus. Mudeli ettevalmistus järgimaks ehitustegevusi. Üldised võtted mudelist jooniste tegemiseks.
  Vahesildid: 4 Lehekülg: 1 URL-id: 5 Failid: 4
  Edenemine: 0 / 0

 • Virtuaalse mudeliga teostatavad analüüsid. Vastuolude kontroll. Ehitustegevuste juhtimise simulatsioonid (4D/5D). Mahtude väljavõtted. Animatsioon virtuaalses mudelis (vaatepunktil põhinev, objekti põhine). Muudatuste analüüs. Ehitatavuse analüüs.

  Vahesildid: 11 Lehekülg: 1 Failid: 14 URL-id: 25
  Edenemine: 0 / 0

 • Mudeli visualiseerimine, animatsioon. Mudel virtuaalreaalsuses. Mudel liitreaalsuses. 

  Vahesildid: 5 Lehekülg: 1 Failid: 7 URL-id: 8
  Edenemine: 0 / 0

 • Koondmudeli kaasamine koostöötamisse. Erinevad koostöötamise võimalused. Koostöömudeli failipakett. Koostöömudel nutiseadmes. Koostöömudel veebilehitsejas. Koostöötamise erinevad vajadused/õigused.  Projekti esitluspaketi loomine. Esitlusoskuse arendamine. Esitluse tarvis olulise info kaasamine.

  Vahesildid: 3 Lehti: 2
  Edenemine: 0 / 0