Topic outline


 • Sissejuhatus kursusesse. Ülevaade kursusest, õpijuhis ning tegevuskava, kursuse eeldused ning vajalikud vahendid (sh liigpääs tarkvarale).

  Labels: 6 Pages: 6 URLs: 17 Files: 3 Forum: 1
  Progress: 0 / 0

 • Eskiis mahumudelina. Alternatiivide võrdlus, mahtude ning energiasimulatsioonide kokkuvõtted ning mõju alternatiivile.

  Labels: 5 Pages: 3 URLs: 29 Files: 5
  Progress: 0 / 0

 • Mahumudelist eel- ja põhiprojektini. Peamised töövõtted põhiprojekti loomiseks (arhitektuur, konstruktsioon, eriosad).

  Labels: 8 Page: 1 URLs: 52 Files: 27
  Progress: 0 / 0


 • Projekti ehitatavus. Mudeli ettevalmistus järgimaks ehitustegevusi. Üldised võtted mudelist jooniste tegemiseks.
  Labels: 4 Page: 1 URLs: 5 Files: 4
  Progress: 0 / 0

 • Virtuaalse mudeliga teostatavad analüüsid. Vastuolude kontroll. Ehitustegevuste juhtimise simulatsioonid (4D/5D). Mahtude väljavõtted. Animatsioon virtuaalses mudelis (vaatepunktil põhinev, objekti põhine). Muudatuste analüüs. Ehitatavuse analüüs.

  Labels: 11 Page: 1 Files: 14 URLs: 25
  Progress: 0 / 0

 • Mudeli visualiseerimine, animatsioon. Mudel virtuaalreaalsuses. Mudel liitreaalsuses. 

  Labels: 5 Page: 1 Files: 7 URLs: 8
  Progress: 0 / 0

 • Koondmudeli kaasamine koostöötamisse. Erinevad koostöötamise võimalused. Koostöömudeli failipakett. Koostöömudel nutiseadmes. Koostöömudel veebilehitsejas. Koostöötamise erinevad vajadused/õigused.  Projekti esitluspaketi loomine. Esitlusoskuse arendamine. Esitluse tarvis olulise info kaasamine.

  Labels: 3 Pages: 2
  Progress: 0 / 0