• Course Progress
  0% Complete
  • 42 Labels
  • 15 Pages
  • 131 URLs
  • 62 Files
  • 12 Forums
  • 8 Feedback
  • 7 Quizzes
  • 6 Assignments

  Learning modules

 • Sissejuhatus kursusesse. Ülevaade kursusest, õpijuhis ning tegevuskava, kursuse eeldused ning vajali...

  6 Pages 13 URLs 5 Files 1 Forum
 • Eskiis mahumudelina. Alternatiivide võrdlus, mahtude ning energiasimulatsioonide kokkuvõtted ning mõ...

  3 Pages 28 URLs 5 Files
 • Mahumudelist eel- ja põhiprojektini. Peamised töövõtted põhiprojekti loomiseks (arhitektuur, konstru...

  1 Page 52 URLs 27 Files
 • Projekti ehitatavus. Mudeli ettevalmistus järgimaks ehitustegevusi. Üldised võtted mudelist jooniste...
  1 Page 5 URLs 4 Files
 • Virtuaalse mudeliga teostatavad analüüsid. Vastuolude kontroll. Ehitustegevuste juhtimise simulatsio...

  1 Page 14 Files 25 URLs
 • Mudeli visualiseerimine, animatsioon. Mudel virtuaalreaalsuses. Mudel liitreaalsuses.

  ...
  1 Page 7 Files 8 URLs
 • Koondmudeli kaasamine koostöötamisse. Erinevad koostöötamise võimalused. Koostöömudeli failipakett. ...

  2 Pages