• Arhitekt, projekteerija (hoonete ehitus)

    •   
      Sissejuhatus moodulisse

    •   
      Järelemõtlemiseks (vajalik sooritada koondarvestuse saamiseks)