Kursuse/teemade ülevaade

 • Antud mini e-kursus on suunatud BIMi baasteadmiste omandamisele hoonete valdkonnas tegutsevale spetsialistile (sh arhitekt, projekteerija, insener jt).


  Vahesildid: 10 Lehti: 2 URL-id: 21 Foorum: 1 Fail: 1
  Edenemine: 0 / 0
 • Antud mini e-kursus on suunatud BIMi baasteadmiste omandamisele teedeehituse (infra-) valdkonnas tegutsevale spetsialistile (sh planeerija, projekteerija, insener jt).


  Vahesildid: 10 Lehti: 2 URL-id: 19 Foorum: 1 Fail: 1
  Edenemine: 0 / 0
 • Antud mini e-kursus on suunatud BIMi baasteadmiste omandamisele kaugseire spetsialistile (sh geodeet, töödejuhataja, drooni operaator jt).


  Vahesildid: 10 Lehti: 2 URL-id: 31 Foorum: 1 Failid: 2
  Edenemine: 0 / 0
 • Antud mini e-kursus on suunatud BIMi baasteadmiste omandamisele ehituse valdkonnas töötavale tööjuhile (sh projektijuht, objektijuht).


  Vahesildid: 10 Lehti: 2 URL-id: 33 Foorum: 1
  Edenemine: 0 / 0
 • Antud mini e-kursus on suunatud BIMi baasteadmiste omandamisele kinnisvara teenust osutavatele/korraldavatele korrashoiu- ja haldusjuhtidele (sh korrashoiu tööjuhid, kinnisvarahaldurid, -hooldajad, BIMi põhiste tööprotsesside rakendajad kinnisvarasektorile).


  Vahesildid: 10 Lehti: 2 URL-id: 25 Foorum: 1 Failid: 2
  Edenemine: 0 / 0
 • Antud mini e-kursus on suunatud BIMi baasteadmiste omandamisele veemajandussektoris töötavatele insneridele (sh projekteerija, operaator, GIS-spetsialist).


  Vahesildid: 10 Lehti: 2 URL-id: 29 Foorum: 1
  Edenemine: 0 / 0