Topic outline


 • Sissejuhatus kursusesse. Ülevaade kursusest, õpijuhis ning tegevuskava, kursuse eeldused ning vajalikud vahendid (sh liigpääs tarkvarale). Sissejuhatus ehitusinfo modelleerimisse (BIM-i).

  Labels: 5 Pages: 5 URLs: 19 Files: 2 Forum: 1
  Progress: 0 / 0

 • Ruumiline planeerimine. Eskiislahenduste koostamine mudelina. Eskiislahenduse optimeerimine. Erinevate andmeallikate kaasamine kontekstipõhiseks modelleerimiseks.

  Labels: 6 Pages: 2 Files: 5 URLs: 26
  Progress: 0 / 0

 • Eskiisist eel- ja põhiprojekti mudelini. Põhiprojekti töövõtted. Intelligentne planeerimine. Dünaamilised objektid. Objektide tunnusklassid.

  Labels: 8 Page: 1 Files: 10 URLs: 19
  Progress: 0 / 0

 • Põhiprojekti viimine tööprojekti staadiumisse. Projektdokumentatsiooni loomine. Avatud formaatide olulisus. Disaininfo eksport IFC ning LandXML formaatides. Projektinformatsiooni ettevalmistus masinjuhtimiseks. Sõidutee rekonstrueerimise projekt. Mudelpõhine rekonstrueerimine. Olemasoleva olukorra mõõdistus. LiDAR mõõdistus. Punktipilv ja selle andmetöötlus. Optimaalse projektlahendi koostamine.

  Labels: 7 Page: 1 Files: 2 URLs: 21
  Progress: 0 / 0

 • Virtuaalse ehitusmudeli loomise etapid. Mudelil baseeruvad analüüsid. 4D/5D simulatsioonid. Vastuolude kontroll. Eskiisi liitmine virtuaalse ehitusmudeliga. Simulatsioonide visualiseeringud.  

  Labels: 7 Page: 1 Files: 13 URLs: 12
  Progress: 0 / 0

 • Visualiseerimisest üldiselt. Erinevad visualiseerimise liigid. Tehniline visualiseering. Fotorealistlik visualiseering. Ilupilt vs animatsioon. Virtuaalse mudeli ning mängumootori liitmine.  

  Labels: 6 Page: 1 Files: 8 URLs: 9
  Progress: 0 / 0

 • Koondmudeli kaasamine koostöötamisse. Erinevad koostöötamise võimalused. Koostöömudeli failipakett. Koostöömudel nutiseadmes. Koostöömudel veebilehitsejas. Koostöötamise erinevad vajadused/õigused.  Projekti esitluspaketi loomine. Esitlusoskuse arendamine. Esitluse tarvis olulise info kaasamine.

  Labels: 7 Pages: 3 Files: 2 URLs: 6
  Progress: 0 / 0