• Course Progress
  0% Complete
  • 46 Labels
  • 14 Pages
  • 108 URLs
  • 45 Files
  • 11 Forums
  • 9 Feedback
  • 8 Quizzes
  • 6 Assignments

  Learning modules

 • Sissejuhatus kursusesse. Ülevaade kursusest, õpijuhis ning tegevuskava, kursuse eeldused ning vajali...

  5 Pages 15 URLs 4 Files 1 Forum
 • Ruumiline planeerimine. Eskiislahenduste koostamine mudelina. Eskiislahenduse optimeerimine. Erineva...

  2 Pages 5 Files 26 URLs
 • Eskiisist eel- ja põhiprojekti mudelini. Põhiprojekti töövõtted. Intelligentne planeerimine. Dünaami...

  1 Page 10 Files 19 URLs
 • Põhiprojekti viimine tööprojekti staadiumisse. Projektdokumentatsiooni loomine. Avatud formaatide ol...

  1 Page 2 Files 21 URLs
 • Virtuaalse ehitusmudeli loomise etapid. Mudelil baseeruvad analüüsid. 4D/5D simulatsioonid. Vastuolu...

  1 Page 13 Files 12 URLs
 • Visualiseerimisest üldiselt. Erinevad visualiseerimise liigid. Tehniline visualiseering. Fotorealist...

  1 Page 8 Files 9 URLs
 • Koondmudeli kaasamine koostöötamisse. Erinevad koostöötamise võimalused. Koostöömudeli failipakett. ...

  3 Pages 2 Files 6 URLs