• 07 - Projekt

    Mooduli märksõnad: Projekt on semestri jooksul arendatud projekti lõpp-esitlus, mille käigus tuleb leida veevõrgu rajamismaksumus, opereerimise maksumus ning optimaalsed pumba töörežiimid, et oleks tagatud nõutud veevanus, min/max surve ning tulekustutusvee kättesaadavus.