Topic outline


 • Mooduli märksõnad: Projekt on semestri jooksul arendatud projekti lõpp-esitlus, mille käigus tuleb leida veevõrgu rajamismaksumus, opereerimise maksumus ning optimaalsed pumba töörežiimid, et oleks tagatud nõutud veevanus, min/max surve ning tulekustutusvee kättesaadavus.

  • assign icon
   Assignment
   Laadi üles - Projekt - lahendus (max 8 punkti) Assignment
   Due: Monday, 13 December 2021, 10:00 AM
   Not available unless: The activity Eneseanalüüs - BIM veesektoris (pole avalik, pole hinnatav) is marked complete