• 8. 07 - Projekt

    Mooduli märksõnad: Projekt on semestri jooksul arendatud projekti lõpp-esitlus, mille käigus tuleb leida veevõrgu rajamismaksumus, opereerimise maksumus ning optimaalsed pumba töörežiimid, et oleks tagatud nõutud veevanus, min/max surve ning tulekustutusvee kättesaadavus.

  • Õppemoodulid

  • Sissejuhatus

  • 01 - Modelleerimise põhialused

  • 02 - Mudelite koostamine

  • 03 - Mudelite kalibreerimine

  • 04 - Mudel vee-ettevõttes

  • 05 - Hüdrauliline löök

  • 06 - BIM veesektoris