• 06 - BIM veesektoris

  •   
   Sissejuhatus

  •   
   Konspekt

  •   
   Järelemõtlemiseks (vajalik sooritada koondhinde saamiseks)

  • Küsimuste/tagasiside foorum - BIM veesektoris (max 2 punkti) Küsimuste/tagasiside foorum - BIM veesektoris (max 2 punkti)
  • Laadi üles - Laadi üles - "BIM veesektoris" lahendus (max 3 punkti)
  • Valikvastustega test - BIM veesektoris - õpitu kinnistamiseks (max 5 punkti) Valikvastustega test - BIM veesektoris - õpitu kinnistamiseks (max 5 punkti)