• Course Progress
  0% Complete
  • 31 Labels
  • 11 Pages
  • 37 URLs
  • 71 Files
  • 10 Forums
  • 8 Feedback
  • 7 Quizzes
  • 6 Assignments

  Õppemoodulid

 • Mooduli märksõnad: Ülevaade kursusest. Õpijuhis. Tegevuskava. Nõuded tarkvarale/riistvarale. Ül...

  4 Pages 5 URLs 2 Files 1 Forum
 • Mooduli märksõnad: Ülevaade veevarustuse ajaloolisest arengust. Veevarustussüsteemide anatoomia...

  1 Page 5 Files 4 URLs
 • Mooduli märksõnad: Kaardid ja ülestähendused. Mudeli kirjeldus. Reservuaarid. Sõlmed ja torud. ...

  1 Page 19 Files 8 URLs
 • Mooduli märksõnad: Modelleeritud vs mõõdetud andmed. Veaallikad modelleerimisel. Kalibreerimise...

  1 Page 6 Files 1 URL
 • Mooduli märksõnad: Katsetamise alused. Hüdrandi vooluhulga katsetused. Survekao katsetused. Pum...
  1 Page 22 Files 4 URLs
 • Mooduli märksõnad: Sissejuhatus mittestatsionaarsesse voolamisse. Hüdraulilise löögi füüsikalin...
  1 Page 4 Files 3 URLs
 • Mooduli märksõnad: Sissejuhatus ehitusinfo modelleerimisse kui integreeritud mudelpõhisesse töö...

  1 Page 10 Files 12 URLs
 • Mooduli märksõnad: Projekt on semestri jooksul arendatud projekti lõpp-esitlus, mille käigus tuleb l...

  1 Page 1 File