Topic Name Description
Sissejuhatus Page Sissejuhatus kursusesse
Page E-kursuse läbimise viisid
Page Tegevuskava
Page Sissejuhatus moodulisse
File Sissejuhatus energiatõhususse
File Projekteeritud ja mõõdetud energiakasutus
File Sissejuhatus BIMi
File BIM mudelite rakendamine
Moodul: Arhitektid, insenerid Page Sissejuhatus moodulisse
File BIM nõuded ja praktika erinevates etappides
File BIMi kutse ja selle kasutus ehitushankes
File Energiatõhususe projekteerimine varajases staadiumis
File BIM mudeli ja energiamärgise info alusel energiatõhususe suurusjärgu kontrollimine
File Info ülekandmine BIMist energiatõhususe tarkvarasse
URL Video - IFC lisamine programmi IDA ICE
URL Video - IFC info sidumine IDA ICE infoga
URL Video - Piirete soojusläbivuse ja geomeetria kontroll programmis IDA ICE
URL Video - Akende soojusläbivuse info kontroll ja sisestamine programmi IDA ICE
File Õhuga kontaktis olev piirdetarind
File Pinnasega kontaktis olev piirdetarind
File Piirdetarindite liitekohad ja õhulekked
File Aken ja geomeetria
File Soojuspumba ringprotsess
File Soojusvarustus ja soojussõlme skeem
File Ühe- ja kahetoru küttesüsteemi erinevus
File Energiatõhususe metoodika
File Näide: Büroohoone
File Näide: Korterelamu
File BIM strateegia projektis ja organisatsioonis
URL Trimble Connect (veebipõhine + installeeritav)
URL Autodesk Viewer (veebipõhine)
URL BIMcollab ZOOM (installeeritav)
Page KAMPAANIA: Taotle täiendkoolituspunkte, tasuta!
Page Täiendkoolituspunktide (TP) taotlemise protseduur ja näidisküsimused
Moodul: Oskustöölised Page Sissejuhatus moodulisse
File Oskustöölise BIM kursus - kursuse plaan
URL Laadi alla kursuse näidisfailid (ca 120 MB)
URL Video - Kursuse tutvustus
URL Video - Sissejuhatus Dalux keskkonda
URL Video - Daluxi töölaud arvutivaates
URL Video - Dalux nutiseadmes
URL Video - Informatsioon
URL Video - Plaan ja ruumid
URL Video - Aknad
URL Video - Katus
URL Video - Sein
URL Video - Siseviimistlus
URL Video - Küte ja ventilatsioon
URL Video - Kokkuvõtteks
URL Dalux BIM Viewer (installeeritav)
URL Trimble Connect (veebipõhine + installeeritav)
URL Autodesk Viewer (veebipõhine)
URL BIMcollab ZOOM (installeeritav)