Topic Name Description
Introduction Page Sissejuhatus kursusesse

Sissejuhatus kursusesse.

URL Syllabus (EPX5532)
URL Tunniplaan (EPX5532) (sissejuhatavad kontakttunnid toimuvad vaid veebiülekandena)

Tunniplaan (EPX5532) (sissejuhatavad kontakttunnid toimuvad vaid veebiülekandena)

Page Õpijuhis

Õpijuhis.

Page Tegevuskava

Nädala põhine tegevuskava.

Page Nõuded tarkvarale/riistvarale

Nõuded tarkvarale/riistvarale.

URL Autodesk Education (loo konto)
URL Bentley Education (loo konto)
File Juhendmaterjal - Testi alustamise/lõpetamise juhend

Juhendmaterjal - Testi alustamise/lõpetamise juhend.

File Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhend

Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhend

File Juhendmaterjal - Jagatud kataloogi loomine

Juhendmaterjal - Jagatud kataloogi loomine

Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Slaidid - Sissejuhatus BIM-i

Slaidid - Sissejuhatus BIM-i.

File Konspekt - Sissejuhatus BIM-i

Konspekt - Sissejuhatus BIM-i

URL EPX5531 Ehitusinfo modelleerimise alused (BIM I)

EPX5531 Ehitusinfo modelleerimise alused (BIM I).

URL Ühtsed BIM nõuded
URL COBIM 2012 / INFRABIM 2015 mudelprojekteerimise üldjuhendid

COBIM 2012 / INFRABIM 2015 mudelprojekteerimise üldjuhendid

URL BIM Handbook (2018)

BIM Handbook (2018)

Page Väline lingikogu - BIM suunitlusega tarkvarad valdkonniti

Väline lingikogu - BIM suunitlusega tarkvarad valdkonniti.

URL Nõuded ehitusprojektile
URL Ehitusseadustik

Ehitusseadustik

URL Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

URL Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

01 - BIM strategy Page Sissejuhatus staadiumisse

Sissejuhatus staadiumisse

Page BIMi rakendamise vajalikkuse määratlemine

BIMi rakendamise vajalikkuse määratlemine

Page Informatsiooni haldamise ning CDE strateegia määratlemine

Informatsiooni haldamise ning CDE strateegia määratlemine

Page Ülevaade CDE platvormist

Ülevaade CDE platvormist

Page CDE strateegia

CDE strateegia

File Juhendmaterjal - Common data environments - a guide for BIM Level 2

Juhendmaterjal - Common data environments - a guide for BIM Level 2

Page Infojuhi roll

Infojuhi roll

File Juhendmaterjal - BIM Protocol (2018)

Juhendmaterjal - BIM Protocol (2018)

Page BIM / AIM / GIS strateegiate määratlemine

BIM / AIM / GIS strateegiate määratlemine

Page Ehitatud varadega seotud turvastrateegia määratlemine

Ehitatud varadega seotud turvastrateegia määratlemine

Page Ülevaade EN ISO 19650-5 protsessidest
Page Korduma kippuvad küsimused (EN ISO 19650-5 osas)
Page Pehme maandumise lähenemisviisi määratlemine

Pehme maandumise lähenemisviisi määratlemine

Page Kokkuvõte BS 8536 standardist
Page Vajalikud tegevused

Vajalikud tegevused

Page Pehmete maandumiste üleandmine

Pehmete maandumiste üleandmine

Page Projekti elukaareülese protsessikaardi koostamine

Projekti elukaareülese protsessikaardi koostamine

URL CEN BIM standardid
URL EVS-EN ISO 19650-1:2018

EVS-EN ISO 19650-1:2018

URL EVS-EN ISO 19650-2:2018

EVS-EN ISO 19650-2:2018

URL UK BIM Framework - guidelines for ISO 19650 standards

UK BIM Framework - guidelines for ISO 19650 standards

File BIM strateegia - esituse juhendmaterjal

Eskiis - esituse juhendmaterjal

02 - Concept Page Sissejuhatus staadiumisse

Sissejuhatus staadiumisse

Page Kliendi infomudeli loomine

Kliendi infomudeli loomine

Page Organisatsiooni infonõuded

Organisatsiooni infonõuded

Page Varade infonõuded

Varade infonõuded

Page Tellija infonõuete loomine

Tellija infonõuete loomine

Page Tehniline sisu

Tehniline sisu

Page Juhtimisalane sisu

Juhtimisalane sisu

Page Äriline sisu

Äriline sisu

Page Projekti elluviimise tehnoloogia ning süsteemide omavaheline integreerimine

Projekti elluviimise tehnoloogia ning süsteemide omavaheline integreerimine

Page Lepingulised nõuded

Lepingulised nõuded

Page Olemasolevad lepingusätted BIMi tähenduses

Olemasolevad lepingusätted BIMi tähenduses

Page Lepingulised kaalutlused

Lepingulised kaalutlused

Page Tarneahela võimekuse, kompetentsi ja mahtude testimine

Tarneahela võimekuse, kompetentsi ja mahtude testimine

Page Tarnija BIM hinnangu vorm

Tarnija BIM hinnangu vorm

Page Tarnijate infotehnoloogilise hinnangu vorm

Tarnijate infotehnoloogilise hinnangu vorm

Page Tarnija ressursside hindamise vorm

Tarnija ressursside hindamise vorm

File Eskiis - esituse juhendmaterjal

Eskiis - esituse juhendmaterjal

03 - Definition Page Sissejuhatus staadiumisse

Sissejuhatus staadiumisse

Page Tarneahela vastukaja: BIM rakenduskava

Tarneahela vastukaja: BIM rakenduskava

Page Lepingueelne BEP

Lepingueelne BEP

Page Lepingujärgne BEP

Lepingujärgne BEP

URL Mudelprojekteerimise projektijuhi kvaliteedikäsiraamatu koostamine
URL Mudelprojekteerimise rakenduskava koostamise juhis
URL Projekti rakenduskava
Page MIDP / RACI / TIDP loomine

MIDP / RACI / TIDP loomine

Page Peamine infoedastuse plaan (MIDP)

Peamine infoedastuse plaan (MIDP)

Page Tegevuse infoedastuse plaan (TIDP)

Tegevuse infoedastuse plaan (TIDP)

Page Vastutuse maatriks

Vastutuse maatriks

Page BIM protokoll

BIM protokoll

Page BIM protokolli peamised põhimõtted

BIM protokolli peamised põhimõtted

Page Vastutuse maatriks

Vastutuse maatriks

Page PIM andmevahetus ning valideerimine

PIM andmevahetus ning valideerimine

File Eelprojekt - esituse juhendmaterjal

Eelprojekt - esituse juhendmaterjal

File Eelprojekt - esituse mall (*.docx)

Eelprojekt - esituse mall (*.docx)

04 - Design Page Sissejuhatus staadiumisse

Sissejuhatus staadiumisse

Page Tarneahela vastukaja: BIM rakenduskava

Tarneahela vastukaja: BIM rakenduskava

Page Lepingueelne BEP

Lepingueelne BEP

Page Lepingujärgne BEP

Lepingujärgne BEP

Page MIDP / RACI / TIDP loomine

MIDP / RACI / TIDP loomine

Page Peamine infoedastuse plaan (MIDP)

Peamine infoedastuse plaan (MIDP)

Page Tegevuse infoedastuse plaan (TIDP)

Tegevuse infoedastuse plaan (TIDP)

Page Vastutuse maatriks

Vastutuse maatriks

Page BIM protokoll

BIM protokoll

Page BIM protokolli peamised põhimõtted

BIM protokolli peamised põhimõtted

Page Vastutuse maatriks

Vastutuse maatriks

Page PIM andmevahetus ning valideerimine

PIM andmevahetus ning valideerimine

URL Klassifitseerimissüsteemi olemus

Klassifitseerimissüsteemi olemus

URL Video - Klassifitseerimise loogika (CCI, CCI-EE näitel)

Video - Klassifitseerimise loogika (CCI, CCI-EE näitel)

URL Slaidid - Klassifitseerimise loogika (CCI, CCI-EE näitel)

Slaidid - Klassifitseerimise loogika (CCI, CCI-EE näitel)

URL Veebileht - Construction Classification International Collaboration (CCIC)

Veebileht - Construction Classification International Collaboration (CCIC)

URL Veebileht - CCI-EE

Veebileht - CCI-EE

URL Autodesk tarkvarade mallid CCI / CCI-EE kasutamiseks

Autodesk tarkvarade mallid CCI-EE kasutamiseks

URL Video - CCI / CCI-EE kasutamine Autodesk Revit näitel

Video - CCI (CCI-EE) kasutamine Autodesk Revit näitel

File Classification systems and their use in Autodesk Revit (2018)
URL Laadi alla: Classification Manager for Revit (sisaldub BIM Interoperability paketis)
URL Video (ingliskeelne) - Classification Manager for Revit - Setup

Video (ingliskeelne): Classification Manager for Revit - Setup

URL Video (ingliskeelne) - Classification Manager for Revit - Assigning Classifications

Video (ingliskeelne): Classification Manager for Revit - Assigning Classifications

URL Video (ingliskeelne) - Classification Manager for Revit - Schedules for Classifications

Video (ingliskeelne): Classification Manager for Revit - Schedules for Classifications

URL Video (ingliskeelne) - Classification Manager for Revit - Building and Loading a Custom Database

Video (ingliskeelne): Classification Manager for Revit - Building and Loading a Custom Database

URL Video (ingliskeelne) - Classification Manager for Revit - Advanced Tips

Video (ingliskeelne): Classification Manager for Revit - Advanced Tips

URL Video (ingliskeelne) - Classification Manager for Revit - IFC Database

Video (ingliskeelne): Classification Manager for Revit - IFC Database

URL Video (ingliskeelne) - Classification Manager for Revit - FICM Database

Video (ingliskeelne): Classification Manager for Revit - FICM Database

URL Video (ingliskeelne) - Classification Manager for Revit - Updating Assembly Code and OmniClass Text files

Video (ingliskeelne): Classification Manager for Revit - Updating Assembly Code and OmniClass Text files

URL Video (ingliskeelne) - Classification Manager for Revit - Aug 2019 Database Update Data Transition

Video (ingliskeelne): Classification Manager for Revit - Aug 2019 Database Update Data Transition

URL Autodesk Revit - Parameetrite mõiste (ingliskeelne)

Autodesk Revit - Parameetrite mõiste (ingliskeelne)

File Põhiprojekt - esituse juhendmaterjal

Põhiprojekt - esituse juhendmaterjal

05 - Build and commission Page Sissejuhatus staadiumisse

Sissejuhatus staadiumisse

Page Mudelite ülevaatekoosolekud

Mudelite ülevaatekoosolekud

File Juhendmaterjal - Mudeli ülevaatekoosoleku päevakorra mall (CIBSE näidis)

Juhendmaterjal - Mudeli ülevaatekoosoleku päevakorra mall (CIBSE näidis)

File Juhendmaterjal - Mudeli ülevaatekoosoleku memo mall (CIBSE näidis)

Juhendmaterjal - Mudeli ülevaatekoosoleku memo mall (CIBSE näidis)

Page PIM andmevahetus ning valideerimine

PIM andmevahetus ning valideerimine

File Slaidid - Mudelpõhine automaatkontroll

Slaidid - Mudelpõhine automaatkontroll

URL Seminari materjalid: BIM-based Building Permit Process Automation Seminar (20.02.2020)

Seminari materjalid: BIM-based Building Permit Process Automation Seminar (20.02.2020)

URL EHRi arengud mudelpõhise automaatkontrolli kaasamiseks (WDBE2020 slaidid)

EHRi arengud mudelpõhise automaatkontrolli kaasamiseks (WDBE2020 slaidid)

URL EHRi piloodi testkeskkond (username: bim@futureinsight.nl // password: BIMEstonia)

EHRi piloodi testkeskkond (username: bim@futureinsight.nl // password: BIMEstonia)

URL Laadi alla: Model Checker for Revit (sisaldub BIM Interoperability paketis)
URL Video (ingliskeelne) - Model Checker for Revit - Setup

Video (ingliskeelne): Model Checker for Revit - Setup

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker for Revit - Running Checks

Video (ingliskeelne): Model Checker for Revit - Running Checks

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker for Revit - Additional Resources

Video (ingliskeelne): Model Checker for Revit - Additional Resources

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker for Revit - Tips and Tricks

Video (ingliskeelne): Model Checker for Revit - Tips and Tricks

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker for Revit - Using the Airport Model Fidelity Check

Video (ingliskeelne): Model Checker for Revit - Using the Airport Model Fidelity Check

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker for Revit - Using the WMU Model Fidelity Check

Video (ingliskeelne): Model Checker for Revit - Using the WMU Model Fidelity Check

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker for Revit - Using the NLRS Check

Video (ingliskeelne): Model Checker for Revit - Using the NLRS Check

URL Video (ingliskeelne) - Revit Model Health Dashboard Sample

Video (ingliskeelne): Revit Model Health Dashboard Sample

URL Video (ingliskeelne) - Revit Model Checker vs Manual Checking

Video (ingliskeelne): Revit Model Checker vs Manual Checking

URL Video (ingliskeelne) - Add a Power BI Model Checker Health Dashboard to a BIM 360 Project Home Page

Video (ingliskeelne): Add a Power BI Model Checker Health Dashboard to a BIM 360 Project Home Page

URL Video (ingliskeelne) - Revit Model Health Dashboard Sample for Multiple Models

Video (ingliskeelne): Revit Model Health Dashboard Sample for Multiple Models

URL Laadi alla: Model Checker Configurator (sisaldub BIM Interoperability paketis)
URL Video (ingliskeelne) - Model Checker Configurator for Revit - General Settings

Video (ingliskeelne): Model Checker Configurator for Revit - General Settings

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker Configurator for Revit - Filters

Video (ingliskeelne): Model Checker Configurator for Revit - Filters

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker Configurator for Revit - Advanced Check Builder

Video (ingliskeelne): Model Checker Configurator for Revit - Advanced Check Builder

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker Configurator for Revit - Wizard Check Builder

Video (ingliskeelne): Model Checker Configurator for Revit - Wizard Check Builder

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker Configurator for Revit - Pre-Built Checks

Video (ingliskeelne): Model Checker Configurator for Revit - Pre-Built Checks

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker Configurator for Revit - Checkset Structure

Video (ingliskeelne): Model Checker Configurator for Revit - Checkset Structure

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker Configurator for Revit - Tips and Tricks

Video (ingliskeelne): Model Checker Configurator for Revit - Tips and Tricks

URL Video (ingliskeelne) - Model Checker Configurator for Revit - Editing XML File

Video (ingliskeelne): Model Checker Configurator for Revit - Editing XML File

File Tööprojekt - esituse juhendmaterjal

Tööprojekt - esituse juhendmaterjal

URL Laadi alla materjalide andmebaas: Construction Material Library for EU

Construction Material Library for EU

URL Sissejuhatus materjalide andmbebaasi: Construction Material Library for EU

Sissejuhatus materjalide andmbebaasi: Construction Material Library for EU

06 - Handover and close out Page Sissejuhatus staadiumisse

Sissejuhatus staadiumisse

Page Andmete ülekandmine varade infomudelisse

Andmete ülekandmine varade infomudelisse

Page Pehme maandumise lähenemisviisi määratlemine

Pehme maandumise lähenemisviisi määratlemine

Page Kokkuvõte BS 8536 standardist
Page Vajalikud tegevused

Vajalikud tegevused

Page Pehmete maandumiste üleandmine

Pehmete maandumiste üleandmine

Page Sissejuhatus COBie formaati

Sissejuhatus COBie formaati

Page COBie teedeehituses

COBie teedeehituses

URL Laadi alla: COBie extension for Revit (sisaldub BIM Interoperability paketis)

Laadi alla: COBie extension for Revit (sisaldub BIM Interoperability paketis)

URL Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Setup Project

Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Setup Project

URL Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Parameter Mappings

Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Parameter Mappings

URL Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Import Export

Video (ingliskeelne): COBie Extension for Revit - Import Export

URL Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Zone Manager

Video (ingliskeelne): COBie Extension for Revit - Zone Manager

URL Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Select Elements

Video (ingliskeelne): COBie Extension for Revit - Select Elements

URL Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Update Model

Video (ingliskeelne): COBie Extension for Revit - Update Model

URL Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Create Spreadsheet

Video (ingliskeelne): COBie Extension for Revit - Create Spreadsheet

URL Video (ingliskeelne) - COBie Extension for Revit - Setup Families

Video (ingliskeelne): COBie Extension for Revit - Setup Families

File Teostusmudel - esituse juhendmaterjal (hooned)

Teostusmudel - esituse juhendmaterjal (hooned)

File Teostusmudel - esituse juhendmaterjal (infra)

Teostusmudel - esituse juhendmaterjal (infra)

07 - Operation in use Page Sissejuhatus staadiumisse

Sissejuhatus staadiumisse

Page Varade infomudeli värskendused

Varade infomudeli värskendused

Page Ametikohajärgsed hinnangud

Ametikohajärgsed hinnangud

URL Video - Sissejuhatus drooniseiresse ehitustegevuste kaardistamiseks

Sissejuhatus drooniseiresse ehitustegevuste kaardistamiseks

URL Mäepealse 3 (TalTech) drooniseire näidismudel (10.11.2020)

Mäepealse 3 (TalTech) drooniseire näidismudel (10.11.2020)

File Ülevaade kaugseire kasutamisest ehitussektorile

Ülevaade kaugseire kasutamisest ehitussektorile

File Drooniseire andmeanalüüs

Drooniseire andmeanalüüs

File Kaugseire prototüübid

Kaugseire prototüübid

URL Video - Drooni lennuprogrammi koostamine (DJI Phantom 4 RTK)

Video - Drooni lennuprogrammi koostamine (DJI Phantom 4 RTK)

URL Video - Drooni lennuprogrammi koostamine (KML faili baasil, DJI Phantom 4 RTK)

Video - Drooni lennuprogrammi koostamine (DJI Phantom 4 RTK)

URL Video - Drooni lennutamine (2+2 maantee, DJI Phantom 4 RTK)

Video - Drooni lennutamine (2+2 maantee, DJI Phantom 4 RTK)

URL Video - 3D mudeli loomine (Bentley ContextCapture)

Video - 3D mudeli loomine (Bentley ContextCapture)

URL Video - Piltide organiseerimine, klassifitseerimine

Video - Piltide organiseerimine, klassifitseerimine

URL Video - Punktipilve jagamine läbi tasuta veebiteenuse

Video - Punktipilve jagamine läbi tasuta veebiteenuse

URL Video - Kontrollpunktide kasutamine drooniseires (Bentley ContextCapture)

Video - Kontrollpunktide kasutamine drooniseires (Bentley ContextCapture)

URL Video - Punktipilve genereerimine (Bentley ContextCapture)

Video - Punktipilve genereerimine (Bentley ContextCapture)

URL Video - Punktipilvede kokku tõstmine (Potree vaaturis)

Video - Punktipilvede kokku tõstmine (Potree vaaturis)

URL Mäepealse 3 (TalTech) drooniseire toorandmed (2019 - 2020)

Mäepealse 3 (TalTech) drooniseire toorandmed (2019 - 2020)

File Korrashoid - esituse juhendmaterjal

Korrashoid - esituse juhendmaterjal

File Korrashoid - esituse mall (*.docx)

Korrashoid - esituse mall (*.docx)