Paan Nimi Kirjeldus
Sissejuhatus Lehekülg Sissejuhatus kursusesse

Sissejuhatus kursusesse.


URL Ainekava (EPX5531)

Ainekava (EPX5531).

URL Tunniplaan (EPX5531) (sissejuhatavad kontakttunnid toimuvad vaid veebiülekandena)
Lehekülg Õpijuhis

Õpijuhis.

Lehekülg Tegevuskava

Nädala põhine tegevuskava.

Lehekülg Nõuded tarkvarale/riistvarale

Nõuded tarkvarale/riistvarale.

URL Modelleerimise tööprotsessid (kevad 2021)

Modelleerimise tööprotsessid (kevad 2021)

Fail Juhendmaterjal - Autodesk tudengikonto loomine

Juhendmaterjal - Autodesk tudengikonto loomine.

Fail Juhendmaterjal - Testi alustamise/lõpetamise juhend

Juhendmaterjal - Testi alustamise/lõpetamise juhend.

Fail Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhend

Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhend.

Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Sissejuhatus BIM-i

Slaidid - Sissejuhatus BIM-i.

Fail Konspekt - Sissejuhatus BIM-i

Konspekt - Sissejuhatus BIM-i

URL BIM, CIM, VDC - lühendite ajalugu

BIM, CIM, VDC - lühendite ajalugu.

URL Levinud väärarusaamad BIM-st

Levinud väärarusaamad BIM-st.

URL Riigi Kinnisvara AS - BIM nõuded

Riigi Kinnisvara AS - BIM nõuded

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 1: Mudelprojekteerimise üldjuhendid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 1: Mudelprojekteerimise üldjuhendid.

URL Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs (2018)

Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs (2018)

Lehekülg Väline lingikogu - BIM suunitlusega tarkvarad valdkonniti

Väline lingikogu - BIM suunitlusega tarkvarad valdkonniti.

URL BIM VDC tööprotsessid (FB leht)
URL Nõuded ehitusprojektile

Nõuded ehitusprojektile

URL Ehitusseadustik

Ehitusseadustik

URL Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

URL Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

01 - Mahumudel Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 2: Lähteolukorra modelleerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 2: Lähteolukorra modelleerimine.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 10: Energia analüüsid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 10: Energia analüüsid.

URL Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused - Riigi teataja

Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused  - Riigi teataja

URL Autodesk FormIt - veebibrauseri versioon

Autodesk FormIt - veebibrauseri versioon.

URL Autodesk Drive - Autodesk failijagamise teenus
URL Trimble SketchUp - veebilehitseja versioon

Trimble SketchUp - veebilehitseja versioon

URL Trimble Connect - veebipõhine koostöötamise vahend

Trimble Connect - veebipõhine koostöötamise vahend.

Fail Mahumudeli koostamine (Autodesk FormIt) ja sellega teostatavad analüüsid

Mahumudeli koostamine (Autodesk FormIt) ja sellega teostatavad analüüsid.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Projekti ülesseadistamine (Autodesk FormIt)

Video - Projekti ülesseadistamine (Autodesk FormIt).

URL Video - Objektide lisamine ning redigeerimine (Autodesk FormIt)

Video - Objektide lisamine ning redigeerimine (Autodesk FormIt).

URL Video - Tahkude, servade ning punktide redigeerimine (Autodesk FormIt)

Video - Tahkude, servade ning punktide redigeerimine (Autodesk FormIt).

URL Video - 3D skitseerimine (Autodesk FormIt)

Video - 3D skitseerimine (Autodesk FormIt).

URL Video - Korruse tasapinnad (Autodesk FormIt)

Video - Korruse tasapinnad (Autodesk FormIt).

URL Video - Grupid (Autodesk FormIt)

Video - Grupid (Autodesk FormIt).

URL Video - Materjalid (Autodesk FormIt)

Video - Materjalid (Autodesk FormIt).

URL Video - Visualiseerimine ja varjude analüüs (Autodesk FormIt)

Video - Visualiseerimine ja varjude analüüs (Autodesk FormIt).

URL Video - Geomeetria import ja eksport (Autodesk FormIt)

Video - Geomeetria import ja eksport (Autodesk FormIt).

URL Video - Sisukataloog (Autodesk FormIt)

Video - Sisukataloog (Autodesk FormIt).

URL Video - Autodesk FormIt vs Autodesk Revit

Video - Autodesk FormIt vs Autodesk Revit.

URL Video - Koostöö (Autodesk FormIt)

Video - Koostöö (Autodesk FormIt).

URL Video - Päikese valguse analüüs (Autodesk FormIt)

Video - Päikese valguse analüüs (Autodesk FormIt).

URL Video - Energiasimulatsioon (Autodesk FormIt)

Video - Energiasimulatsioon (Autodesk FormIt).

URL Video - Sissejuhatus Autodesk Revit kasutajaliidesesse

Video - Sissejuhatus Autodesk Revit kasutajaliidesesse.

Fail Mahumudeli koostamine (Autodesk Revit) ja selle esialgne energiatõhusus

Mahumudeli koostamine (Autodesk Revit) ja selle esialgne energiatõhusus.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Mahumudeli koostamine (Autodesk Revit) ja selle esialgne energiatõhusus

Video - Mahumudeli koostamine (Autodesk Revit) ja selle esialgne energiatõhusus.

Lehekülg Autodesk FormIt mahumudeli energiaarvutus läbi Autodesk Revit tarkvara

Autodesk FormIt mahumudeli energiaarvutus läbi Autodesk Revit tarkvara

Lehekülg Kursuse väline lingikogu - SketchUp mudelite loomise videod

Kursuse väline lingikogu - SketchUp mudelite loomise videod.

URL Väline link - SketchUp failide import Autodesk Revit tarkvarasse

Väline link - SketchUp failide import Autodesk Revit tarkvarasse.

URL Väline link - SketchUp failide importimise piirangud Autodesk Revit tarkvaras

Väline link - SketchUp failide importimise piirangud Autodesk Revit tarkvaras.

URL SketchUp & Sefaira - Energiatõhususe arvutus (ingliskeelne)

SketchUp & Sefaira - Energiatõhususe arvutus (ingliskeelne).

Fail Mahumudel - esituse juhendmaterjal

Mahumudel - esituse juhendmaterjal.

Fail Mahumudel - individuaalse esituse raporti mall (*.docx formaadis)
Fail Mahumudel - koondraporti mall (*.docx formaadis)
02 - Eel- ja põhiprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 3: Arhitektuurne projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 3: Arhitektuurne projekteerimine.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 4: Tehnosüsteemide projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 4: Tehnosüsteemide projekteerimine.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 5: Konstruktsioonide projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 5: Konstruktsioonide projekteerimine.

URL Construction Material Library (eesti/inglise)

Construction Material Library (eesti/inglise)

URL Laadi alla: Construction Material Library (eesti/inglise)

Laadi alla: Construction Material Library (eesti/inglise)

URL BIMobject
URL MagiCAD Cloud

MagiCAD Cloud

URL Trimble MEP Content

Trimble MEP Content

Fail Mahumudeli teisendamine ehituskomponentidel baseeruvaks mudeliks

Mahumudeli teisendamine ehituskomponentidel baseeruvaks mudeliks.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Mahumudeli teisendamine ehituskomponentidel baseeruvaks mudeliks

Video - Mahumudeli teisendamine ehituskomponentidel baseeruvaks mudeliks.

Fail Korruseplaani koostamine (seinad, uksed, aknad, põrandad, katused)

Korruseplaani koostamine (seinad, uksed, aknad, põrandad, katused).

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Korruseplaani koostamine (seinad, uksed, aknad, põrandad, katused)

Video - Korruseplaani koostamine (seinad, uksed, aknad, põrandad, katused).

Fail Erinevate disaini alternatiivide loomine, võrdlus (ettepanekud tellijale)

Erinevate disaini alternatiivide loomine, võrdlus (ettepanekud tellijale).

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Erinevate disaini alternatiivide loomine, võrdlus (ettepanekud tellijale)

Video - Erinevate disaini alternatiivide loomine, võrdlus (ettepanekud tellijale).

Fail Mudelist väljavõtetete tegemine (sh lõiked, vaated, detaili vaated, spetsid ning jooniste nimekirjad)

Mudelist väljavõtetete tegemine (sh lõiked, vaated, detaili vaated, spetsid ning jooniste nimekirjad)

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Mudelist väljavõtetete tegemine (sh lõiked, vaated, detaili vaated, spetsid ning jooniste nimekirjad)

Video - Mudelist väljavõtetete tegemine (sh lõiked, vaated, detaili vaated, spetsid ning jooniste nimekirjad).

Fail Arhitektuursete jooniste vormistamine (lehtede loomine, printimine, DWG eksport)

Arhitektuursete jooniste vormistamine (lehtede loomine, printimine, DWG eksport).

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Arhitektuursete jooniste vormistamine (lehtede loomine, printimine, DWG eksport)

Video - Arhitektuursete jooniste vormistamine (lehtede loomine, printimine, DWG eksport).

Fail Füüsikaline vs analüütiline mudel

Füüsikaline vs analüütiline mudel.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Füüsikaline vs analüütiline mudel

Füüsikaline vs analüütiline mudel.

Fail Mudeli kahesuunaline ühenduvus ja muudatuste automaatne kajastus

Mudeli kahesuunaline ühenduvus ja muudatuste automaatne kajastus.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Mudeli kahesuunaline ühenduvus ja muudatuste automaatne kajastus

Video - Mudeli kahesuunaline ühenduvus ja muudatuste automaatne kajastus.

Fail Konstruktsiooni mudeli loomine (hoone teljed, postid, talad, sidemed)

Konstruktsiooni mudeli loomine (hoone teljed, postid, talad, sidemed).

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Konstruktsiooni mudeli loomine (hoone teljed, postid, talad, sidemed)

Video - Konstruktsiooni mudeli loomine (hoone teljed, postid, talad, sidemed).

Fail Analüütilise mudeli arvutus koormustele

Analüütilise mudeli arvutus koormustele.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Analüütilise mudeli arvutus koormustele

Video - Analüütilise mudeli arvutus koormustele.

Fail Analüütilise mudeli arvutus pilveteenustes

Analüütilise mudeli arvutus pilveteenustes.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Analüütilise mudeli arvutus pilveteenustes

Video - Analüütilise mudeli arvutus pilveteenustes.

Fail Ehitusnormidele vastavuse kontroll

Ehitusnormidele vastavuse kontroll.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Ehitusnormidele vastavuse kontroll

Video - Ehitusnormidele vastavuse kontroll.

Fail Konstruktsiooni dokumendid (joonised)

Konstruktsiooni dokumendid (joonised).

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Konstruktsiooni dokumendid (joonised)

Video - Konstruktsiooni dokumendid (joonised).

Fail Analüütilise mudeli arvutustulemuste kuvamine põhiprojekti mudelis

Analüütilise mudeli arvutustulemuste kuvamine põhiprojekti mudelis.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Analüütilise mudeli arvutustulemuste kuvamine põhiprojekti mudelis

Video - Analüütilise mudeli arvutustulemuste kuvamine põhiprojekti mudelis.

Fail Energiatöhususe kontroll erinevatel eskiislahendustel

Energiatöhususe kontroll erinevatel eskiislahendustel.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Energiatõhususe kontroll erinevatel eskiislahendustel

Video - Energiatõhususe kontroll erinevatel eskiislahendustel.

Fail Ehituskomponentidel baseeruva hoone energiatõhusus

Ehituskomponentidel baseeruva hoone energiatõhusus.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Ehituskomponentidel baseeruva hoone energiatõhusus

Video - Ehituskomponentidel baseeruva hoone energiatõhusus.

Fail Ventilatsioonisüsteemi osamudeli loomine

Ventilatsioonisüsteemi osamudeli loomine.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Ventilatsioonisüsteemi osamudeli loomine

Video - Ventilatsioonisüsteemi osamudeli loomine.

Fail Elektrisüsteemi osamudeli loomine

Elektrisüsteemi osamudeli loomine.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Elektrisüsteemi osamudeli loomine

Video - Elektrisüsteemi osamudeli loomine.

Fail Kanalisatsioonisüsteemi osamudeli loomine

Kanalisatsioonisüsteemi osamudeli loomine.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Kanalisatsioonisüsteemi osamudeli loomine

Video - Kanalisatsioonisüsteemi osamudeli loomine.

Fail Tehnosüsteemide jooniste vormistamine

Tehnosüsteemide jooniste vormistamine.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Tehnosüsteemide jooniste vormistamine

Video - Tehnosüsteemide jooniste vormistamine.

Fail Tehnosüsteemide ühenduvuse analüüsid

Tehnosüsteemide ühenduvuse analüüsid.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Tehnosüsteemide ühenduvuse analüüsid

Video - Tehnosüsteemide ühenduvuse analüüsid.

Fail Disaini koordineerimine

Disaini koordineerimine.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Disaini koordineerimine

Video - Disaini koordineerimine.

Fail Osamudelitega koostöötamise printsiibid

Osamudelitega koostöötamise printsiibid.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Osamudelitega koostöötamise printsiibid

Video - Osamudelitega koostöötamise printsiibid.

Fail Eel- ja põhiprojekt - esituse juhendmaterjal (arhitektuur)
Fail Eel- ja põhiprojekt - esituse juhendmaterjal (konstruktsioon)
Fail Eel- ja põhiprojekt - esituse juhendmaterjal (tehnosüsteemid)
Fail Eel- ja põhiprojekt - koondraporti mall (*.docx formaadis)
Fail Tehnosüsteemide osamudeli mall (template, Revit 2021 formaadis)

Tehnosüsteemide osamudeli mall (template, Revit 2021 formaadis)

03 - Tööprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 5: Konstruktsioonide projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 5: Konstruktsioonide projekteerimine.

Fail Teraskonstruktsioonide tööjoonised

Teraskonstruktsioonide tööjoonised.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Teraskonstruktsioonide tööjoonised

Video - Teraskonstruktsioonide tööjoonised.

Fail Betoonkonstruktsioonide tööjoonised

Betoonkonstruktsioonide tööjoonised.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Betoonkonstruktsioonide tööjoonised

Video - Betoonkonstruktsioonide tööjoonised.

Fail Tööprojekt - esituse juhendmaterjal

Tööprojekt - esituse juhendmaterjal.

Fail Tööprojekt - koondraporti mall (*.docx formaadis)
04 - Virtuaalsed analüüsid Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Virtuaalsed analüüsid

Slaidid - Virtuaalsed analüüsid.

URL Enamlevinud 4D võimekusega VDC tarkvarade võrdlus (väline allikas, ingliskeelne)

Enamlevinud 4D võimekusega VDC tarkvarade võrdlus (väline allikas, ingliskeelne).

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 7: Mahuarvutused

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 7: Mahuarvutused.

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 9: Mudelite kasutamine tehnosüsteemide analüüsil

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 9: Mudelite kasutamine tehnosüsteemide analüüsil.

URL Tekla BIMsight - Virtuaalse ehitusmudeli loomise vabavaraline tarkvara (IFC/DWG)

Tekla BIMsight - Virtuaalse ehitusmudeli loomise vabavaraline tarkvara (IFC/DWG).

URL Trimble Connect - Virtuaalse ehitusmudeli loomise tarkvara

Trimble Connect - Virtuaalse ehitusmudeli loomise tarkvara

URL Solibri Model Viewer - Virtuaalse ehitusmudeli loomise vabavaraline tarkvara (IFC)

Solibri Model Viewer - Virtuaalse ehitusmudeli loomise vabavaraline tarkvara (IFC).

URL Video - Autodesk Revit - IFC eksport

Video - Autodesk Revit - IFC eksport.

URL Video - Autodesk Navisworks - kasutajaliidese ülevaade

Video - Autodesk Navisworks - kasutajaliidese ülevaade.

Fail Autodesk Navisworks - failide avamine

Autodesk Navisworks - failide avamine.

URL Laadi alla: Lähtefailid (AutoCAD)

Laadi alla: Lähtefailid (AutoCAD).

URL Laadi alla: Lähtefailid (Revit)

Laadi alla: Lähtefailid (AutoCAD).

URL Video - Autodesk Navisworks - failide avamine

Video - Autodesk Navisworks - failide avamine.

Fail Autodesk Navisworks - mudeli navigeerimine

Autodesk Navisworks - mudeli navigeerimine.

URL Video - Autodesk Navisworks - mudeli navigeerimine

Video - Autodesk Navisworks - mudeli navigeerimine.

Fail Autodesk Navisworks - vaatepunkti seadistused

Autodesk Navisworks - vaatepunkti seadistused.

URL Video - Autodesk Navisworks - vaatepunkti seadistused

Video - Autodesk Navisworks - vaatepunkti seadistused.

Fail Autodesk Navisworks - mõõdistused, märgistused, kommentaarid

Autodesk Navisworks - mõõdistused, märgistused, kommentaarid.

URL Video - Autodesk Navisworks - mõõdistused, märgistused, kommentaarid

Video - Autodesk Navisworks - mõõdistused, märgistused, kommentaarid.

Fail Autodesk Navisworks - objekti tasandil töötamine

Autodesk Navisworks - objekti tasandil töötamine.

URL Laadi alla: Lähtefailid (Links)

Laadi alla: Lähtefailid (Links).

URL Video - Autodesk Navisworks - objekti tasandil töötamine

Video - Autodesk Navisworks - objekti tasandil töötamine.

Fail Autodesk Navisworks - vastuolude kontroll

Autodesk Navisworks - vastuolude kontroll.

URL Video - Autodesk Navisworks - vastuolude kontroll

Video - Autodesk Navisworks - vastuolude kontroll.

Fail Autodesk Navisworks - 4D/5D simulatsioonid

Autodesk Navisworks - 4D/5D simulatsioonid.

URL Laadi alla: Lähtefailid (Timeliner)

Laadi alla: Lähtefailid (Timeliner).

URL Video - Autodesk Navisworks - 4D/5D simulatsioonid

Video - Autodesk Navisworks - 4D/5D simulatsioonid.

Fail Autodesk Navisworks - mahtude väljavõtted

Autodesk Navisworks - mahtude väljavõtted.

URL Video - Autodesk Navisworks - mahtude väljavõtted

Video - Autodesk Navisworks - mahtude väljavõtted.

Fail Autodesk Navisworks - animatsioonide loomine

Autodesk Navisworks - animatsioonide loomine.

URL Video - Autodesk Navisworks - animatsioonide loomine

Video - Autodesk Navisworks - animatsioonide loomine.

Fail Autodesk Navisworks - muudatuste analüüs

Autodesk Navisworks - muudatuste analüüs.

URL Laadi alla: Lähtefailid (Muudatuste analüüs)

Laadi alla: Lähtefailid (Muudatuste analüüs).

URL Video - Autodesk Navisworks - muudatuste analüüs

Video - Autodesk Navisworks - muudatuste analüüs.

Fail Autodesk Revit / Navisworks - ehitatavuse analüüs

Autodesk Revit / Navisworks - ehitatavuse analüüs.

URL Laadi alla: Lähtefailid (Ehitatavuse analüüs)

Laadi alla: Lähtefailid (Ehitatavuse analüüs).

URL Video - Autodesk Navisworks - ehitatavuse analüüs

Video - Autodesk Navisworks - ehitatavuse analüüs.

Fail Virtuaalsed analüüsid - esituse juhendmaterjal

Virtuaalsed analüüsid - esituse juhendmaterjal.

Fail Virtuaalsed analüüsid - koondraporti mall (*.docx formaadis)
05 - Visualiseerimine ja VR Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Sissejuhatus visualiseerimisse

Slaidid - Sissejuhatus visualiseerimisse

Fail Konspekt - Virtuaalreaalsus (liitreaalsus)

Konspekt - Virtuaalreaalsus (liitreaalsus).

URL Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 8: Visualiseerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 8: Visualiseerimine

Fail Mudelil baseeruva ilupildi loomine veebiteenuse vahendusel

Mudelil baseeruva ilupildi loomine veebiteenuse vahendusel.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Mudelil baseeruva ilupildi loomine veebiteenuse vahendusel

Video - Mudelil baseeruva ilupildi loomine veebiteenuse vahendusel.

Fail Mudeli visualiseerimine ning animatsioon

Mudeli visualiseerimine ning animatsioon.

URL Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video - Mudeli visualiseerimine ning animatsioon

Video - Mudeli visualiseerimine ning animatsioon.

Fail Virtuaalreaalsus stereo panoraamina

Virtuaalreaalsus stereo panoraamina.

URL Video - Virtuaalreaalsus stereo panoraamina

Video - Virtuaalreaalsus stereo panoraamina.

URL Näide - Stereo panoraam (Standard Quality, 1024px)

Näide - Stereo panoraam (Standard Quality, 1024px).

URL Näide - Stereo panoraam (Final Quality, 2000px)

Näide - Stereo panoraam (Final Quality, 2000px).

Fail Visualiseerimine ja VR - esituse juhendmaterjal

Visualiseerimine ja VR - esituse juhendmaterjal.

Fail Visualiseerimine ja VR - koondraporti mall (*.docx formaadis)
06 - Projekti esitlus Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Lehekülg Projekti lähteülesanne

Projekti lähteülesanne.