Tile Name Description
Sissejuhatus Page Sissejuhatus kursusesse

Sissejuhatus kursusesse.

URL Ainekava (ETT0320)

Ainekava (ETT0320).

URL Tunniplaan (ETT0320) (kontakttunnid vaid esimestel nädalatel)

Tunniplaan (ETT0320) (kontakttunnid vaid esimestel nädalatel).

Page Õpijuhis

Õpijuhis

Page Tegevuskava

Nädala põhine tegevuskava.

Page Nõuded tarkvarale/riistvarale

Nõuded tarkvarale/riistvarale.

File Juhendmaterjal - Testi alustamise/lõpetamise juhend

Juhendmaterjal - Testi alustamise/lõpetamise juhend.

File Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhend

Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhend.

Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File BIM for Infrastructure - Sissejuhatus

BIM for Infrastructure - Sissejuhatus.

URL Video: Kuidas BIM aitab ellu viia infravaldkonna ehitusprojekte?

Video: Kuidas BIM aitab ellu viia infravaldkonna ehitusprojekte?

URL BIM, CIM, VDC - lühendite ajalugu

BIM, CIM, VDC - lühendite ajalugu.

URL BIM algajale – sissejuhatus ehitusinfo modelleerimisse infraprojekti valdkonnas

BIM algajale – sissejuhatus ehitusinfo modelleerimisse infraprojekti valdkonnas.

URL Levinud väärarusaamad BIM-st

Levinud väärarusaamad BIM-st.

URL Process improvement and BIM in infrastructure design projects – findings from 4 case studies in Finland (MSc thesis)

Process improvement and BIM in infrastructure design projects – findings from 4 case studies in Finland (MSc thesis).

URL Ehitusseadustik

Ehitusseadustik

URL Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

URL Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

01 - Eskiisist põhiprojektini Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

URL Eskiisist põhiprojektini (Sissejuhatus)

Eskiisist põhiprojektini (Sissejuhatus).

File Eskiisist põhiprojektini - Demo (videote kokkuvõtted)

Eskiisist põhiprojektini  - Demo (videote kokkuvõtted).

File Eskiisist põhiprojektini - juhendmaterjal

Eskiisist põhiprojektini - juhendmaterjal.

URL 101 - Olemasoleva planeeringu mudeli loomine

101 - Olemasoleva planeeringu mudeli loomine.

URL 102 - Olemasoleva andmestiku lisamine

102 - Olemasoleva andmestiku lisamine.

URL 103 - Allee eskiisi loomine, ristmiku projekt

103 - Allee eskiisi loomine, ristmiku projekt.

URL 104 - Profiili optimeerimine

104 - Profiili optimeerimine.

URL 105 - InfraWorks mudeli avamine AutoCAD Civil 3D tarkvaras (asendus)

105 - InfraWorks mudeli avamine AutoCAD Civil 3D tarkvaras (asendus)

URL 105 / 2 - InfraWorks mudeli avamine AutoCAD Civil 3D tarkvaras (asendus, koos silla komponentidega, ingliskeelne)

105 - InfraWorks mudeli avamine AutoCAD Civil 3D tarkvaras (asendus, koos silla komponentidega, ingliskeelne)

URL 106 - Põhiprojekti loomine

106 - Põhiprojekti loomine.

URL 107 - Uus ettepanek põhiprojektist

107 - Uus ettepanek põhiprojektist.

URL 108 - Valgala, äravoolusüsteemi projekt

108 - Valgala, äravoolusüsteemi projekt.

URL 109 - Slaidide ning videote loomine kooskõlastusteks

109 - Slaidide ning videote loomine kooskõlastusteks.

File Eskiisist põhiprojektini - esituse juhendmaterjal

Eskiisist põhiprojektini - esitus juhendmaterjal.

02 - Intelligentne planeerimine Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Intelligentne planeerimine - Demo (videote kokkuvõtted)

Intelligentne planeerimine - Demo (videote kokkuvõtted).

File Intelligentne planeerimine - juhendmaterjal

Intelligentne planeerimine - juhendmaterjal.

URL 201 - Sisekvartali sõiduteede/alade planeering

201 - Sisekvartali sõiduteede/alade planeering.

URL 202 - Dünaamiliste krundi objektide loomine

202 - Dünaamiliste krundi objektide loomine.

URL 203 - Intelligentsete tunnusklasside lisamine kruntidele

203 - Intelligentsete tunnusklasside lisamine kruntidele.

URL 204 - Intelligentsete tunnusklasside lisamine hoone objektidele

204 - Intelligentsete tunnusklasside lisamine hoone objektidele

URL 205 - Teiste intelligentsete planeeringu objektide loomine

205 - Teiste intelligentsete planeeringu objektide loomine.

URL 206 - Planeeringu maaala kaardi loomine välisallikatest

206 - Planeeringu maaala kaardi loomine välisallikatest.

URL Koordinaatide faili olemusest - World File

Koordinaatide faili olemusest - World File

URL 207 - Planeeringu info ülekandmine mudelisse

207 - Planeeringu info ülekandmine mudelisse.

URL 208 - Põhiprojekti mudeli visualiseerimisvõtted

208 - Põhiprojekti mudeli visualiseerimisvõtted.

File Intelligentne planeerimine - esituse juhendmaterjal

Intelligentne planeerimine - esituse juhendmaterjal.

03 - Virtuaalne mudel / ehitamine Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Virtuaalsed analüüsid

Virtuaalsed analüüsid.

File Virtuaalne mudel ja ehitamine - Demo (videote kokkuvõtted)

Virtuaalne mudel ja ehitamine - Demo (videote kokkuvõtted).

File Virtuaalne mudel / ehitamine - juhendmaterjal

Virtuaalne mudel / ehitamine - juhendmaterjal.

URL A301 - Ehitusmahtude väljavõtted

A301 - Ehitusmahtude väljavõtted.

URL A302 - Virtuaalse ehitusandmestiku ettevalmistamine

A302 - Virtuaalse ehitusandmestiku ettevalmistamine.

URL A303 - Koondandmestiku visuaalne kontroll

A303 - Koondandmestiku visuaalne kontroll.

URL A304 - Kokkulangevuse analüüs

A304 - Kokkulangevuse analüüs.

URL A305 - 4D simulatsioonid

A305 - 4D simulatsioonid.

URL A306 - Eskiismudeli ja virtuaalse ehitusmudeli liitmine

A306 - Eskiismudeli ja virtuaalse ehitusmudeli liitmine.

URL A307 - Projekti visualiseeringud.

A307 - Projekti visualiseeringud.

URL B301 - Koostöömudel, 4D/5D simulatsioonid

B301 - Koostöömudel, 4D/5D simulatsioonid.

URL B302 - Väärtuspõhised kokkulangevusanalüüsid

B302 - Väärtuspõhised kokkulangevusanalüüsid.

URL Autodesk Navisworks - näidismudel (vajalik vähemalt Navisworks Freedom olemasolu) (ca 250 MB)

Autodesk Navisworks - näidismudel (vajalik vähemalt Navisworks Freedom olemasolu) (ca 250 MB).

URL MAGNET Explorer - näidismudel (koos vaaturpaketiga) (ca 80 MB)

MAGNET Explorer - näidismudel (koos vaaturpaketiga) (ca 80 MB).

File Virtuaalne mudel / ehitamine - esituse juhendmaterjal

Virtuaalne mudel / ehitamine - esituse juhendmaterjal.

04 - Visualiseerimine Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Soome YIV2015 standard visualiseeringute nõuetest

Soome YIV2015 standard visualiseeringute nõuetest.

File Nõuded riistvarale (nn BIM tarkvara kasutamiseks)

Nõuded riistvarale (nn BIM tarkvara kasutamiseks).

File Visualiseerimine - Demo (videote kokkuvõtted)

Visualiseerimine - Demo (videote kokkuvõtted).

File Visualiseerimine - juhendmaterjal

Visualiseerimine - juhendmaterjal.

URL 401 - Põhiprojekti elementide eksport

401 - Põhiprojekti elementide eksport.

URL 402 - Infrastruktuuri mudelkeskkonna loomine

402 - Infrastruktuuri mudelkeskkonna loomine.

URL 403 - Objektide lisamine infrastruktuuri mudelkeskkonda

403 - Objektide lisamine infrastruktuuri mudelkeskkonda.

URL 404 - Konteksti kaasamine animeeritud mudelkeskkonda

404 - Konteksti kaasamine animeeritud mudelkeskkonda.

URL 405 - Visualiseerimine

405 - Visualiseerimine.

URL 410 - Virtuaalne mudel + mängumootor (stseeni loomine)

410 - Virtuaalne mudel + mängumootor (stseeni loomine)

URL 411 - Virtuaalne mudel + mängumootor (interaktsiooni lisamine)

411 - Virtuaalne mudel + mängumootor (interaktsiooni lisamine)

File Visualiseerimine - esituse juhendmaterjal

Visualiseerimine - esituse juhendmaterjal.

File Visualiseerimine - esituse juhendmaterjal - abifailid (Maa-amet)

Visualiseerimine - esituse juhendmaterjal - abifailid (Maa-amet).

05 - Mudelpõhine koostöö Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Mudelpõhise koostöö näiteid

Mudelpõhise koostöö näiteid.

URL Video - Autodesk BIM 360 & InfraWorks Shared Views (video on ingliskeelne)

Autodesk BIM 360 & InfraWorks Shared Views

URL Laadi alla MAGNET Explorer tarkvaras tehtud koondmudel (sama mis Moodul 03 all, ca 80 MB)

Laadi alla MAGNET Explorer tarkvaras tehtud koondmudel (sama mis Moodul 03 all)

URL Vaata koondmudelit veebibrauseri vahendusel

Vaata koondmudelit veebibrauseri vahendusel.

File Mudelpõhine koostöö - esituse juhendmaterjal

Mudelpõhine koostöö - esituse juhendmaterjal.

06 - Sõidutee rek Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Sõidutee rek

Sõidutee rek.

URL 601 - Punktipilve eeltöötlus (Autodesk ReCap)

601 - Punktipilve eeltöötlus (Autodesk ReCap)

URL 602 - Punktipilve analüüs (Autodesk InfraWorks)

602 - Punktipilve analüüs (Autodesk InfraWorks).

URL 603 - Koridormudeli loomine (Autodesk Civil 3D)

603 - Koridormudeli loomine (Autodesk Civil 3D).

File Sõidutee rek - esituse juhendmaterjal

Sõidutee rek - esituse juhendmaterjal.

File Maa-ameti kaardiruudustik

Maa-ameti kaardiruudustik

07 - Projekti esitlus Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Page Projekti lähteülesanne

Projekti lähteülesanne.