Teema Nimi Kirjeldus
Sissejuhatus Lehekülg Sissejuhatus kursusesse

Sissejuhatus kursusesse.

URL Ainekava (ETT0320)

Ainekava (ETT0320)

URL Tunniplaan (ETT0320) (sissejuhatavad kontakttunnid toimuvad vaid veebiülekandena)
Lehekülg Õpijuhis

Õpijuhis

Lehekülg Tegevuskava

Nädala põhine tegevuskava.

Lehekülg Nõuded tarkvarale/riistvarale

Nõuded tarkvarale/riistvarale.

URL Modelleerimise tööprotsessid (kevad 2022)
URL Juhendmaterjal - Testi alustamise/lõpetamise juhend
Fail Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhend

Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhend.

Fail Juhendmaterjal - Jagatud kataloogi loomine
Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

URL Slaidid - Sissejuhatus BIMi (infra)

Slaidid - Sissejuhatus BIMi (infra)

URL Video - Sissejuhatus BIMi
URL Konspekt - Sissejuhatus BIMi (parameetriline modelleerimine, koostalitlus, rollid)
URL Video: Kuidas BIM aitab ellu viia infravaldkonna ehitusprojekte?

Video: Kuidas BIM aitab ellu viia infravaldkonna ehitusprojekte?

URL BIM, CIM, VDC - lühendite ajalugu

BIM, CIM, VDC - lühendite ajalugu.

URL BIM algajale – sissejuhatus ehitusinfo modelleerimisse infraprojekti valdkonnas

BIM algajale – sissejuhatus ehitusinfo modelleerimisse infraprojekti valdkonnas.

URL Levinud väärarusaamad BIM-st

Levinud väärarusaamad BIM-st.

URL Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid (laadi alla: ca 40 MB)

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid

URL Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs (2018)

Ehitussektori tootlikkuse, lisandväärtuse ja majandusmõju analüüs (2018)

URL Process improvement and BIM in infrastructure design projects – findings from 4 case studies in Finland (MSc thesis)

Process improvement and BIM in infrastructure design projects – findings from 4 case studies in Finland (MSc thesis).

URL BIM VDC tööprotsessid (FB leht)
URL Ehitusseadustik

Ehitusseadustik

URL Tee projekteerimise normid

Tee projekteerimise normid

URL Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded

URL Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

01 - Ruumiline planeerimine Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Sissejuhatus ruumilisse planeerimisse

Slaidid - Sissejuhatus ruumilisse planeerimisse

URL [Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 1: Mudelipõhine hange

[Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 1: Mudelipõhine hange

URL [Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 2: Mudelprojekteerimise üldnõuded

[Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 2: Mudelprojekteerimise üldnõuded

URL [Lõpparuanne] Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks (2019)

[Lõpparuanne] Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks (2019)

Fail Autodesk InfraWorks installeerimisjuhis

Autodesk InfraWorks installeerimisjuhis

URL Autodesk Civil 3D installeerimisjuhis (ingliskeelne)

Autodesk Civil 3D installeerimisjuhis (ingliskeelne)

URL Autodesk Revit installeerimisjuhis (ingliskeelne)

Autodesk Revit installeerimisjuhis (ingliskeelne)

URL Video - InfraWorks 2019 (2020.0) vs 2020.1+ (kasutajaliidese tähenduses)

Video - InfraWorks 2019 (2020.0) vs 2020.1+ (kasutajaliidese tähenduses)

Lehekülg InfraWorks 2019.3 vs InfraWorks 2020.1 (tööprotsesside tähenduses)

InfraWorks 2019.3 vs InfraWorks 2020.1 (tööprotsesside tähenduses)

URL Video - Olemasoleva mudeli loomine

Video - Olemasoleva mudeli loomine

URL Video - Ala defineerimine

Video - Ala defineerimine

Fail Maa-amet - kaardiruudud (Pärnu perimeeter)
URL Video - Lähteandmete koosseis

Video - Lähteandmete koosseis

URL Video - Andmeallikad

Video - Andmeallikad

URL Video - Maa-ameti fotokaardi lisamine

Video - Maa-ameti fotokaardi lisamine

Fail Maa-amet - WMS abifailid

Maa-amet - WMS abifailid

URL Video - Maa-ameti kõrguspunktide laadimine

Video - Maa-ameti kõrguspunktide laadimine

URL Video - Punktipilve filtreerimine

Video - Punktipilve filtreerimine

URL Video - Punktipilve konverteerimine

Video - Punktipilve konverteerimine

URL Video - Punktipilvest maapinna loomine

Video - Punktipilvest maapinna loomine

URL Video - Hoonete kuubikute (3D) lisamine

Video - Hoonete kuubikute (3D) lisamine

URL Video - Hoonete lisamine GIS andmetest

Video - Hoonete lisamine GIS andmetest

URL Video - Hoonete lisamine GIS andmetest (2)

Video - Hoonete lisamine GIS andmetest (2)

URL Video - Sissejuhatus stiilil baseeruva sõidutee olemusse

Video - Sissejuhatus stiilil baseeruva sõidutee olemusse

URL Video - Sissejuhatus stiilil baseeruva sõidutee lisamisse

Video - Sissejuhatus stiilil baseeruva sõidutee lisamisse

URL Video - Sissejuhatus komponentidel baseeruva sõidutee lisamisse

Video - Sissejuhatus komponentidel baseeruva sõidutee lisamisse

URL Video - Sissejuhatus sõidutee ristmiku komponentidesse

Video - Sissejuhatus sõidutee ristmiku komponentidesse

URL Video - Sissejuhatus mitmetasandilisse ristmikusse

Video - Sissejuhatus mitmetasandilisse ristmikusse

URL Video - Olemasolevate sõiduteede konverteerimine

Video - Olemasolevate sõiduteede konverteerimine

URL Video - Sõidutee profiili optimeerimine

Video - Sõidutee profiili optimeerimine

URL Video - Valgala, äravoolusüsteemi projekt

Video - Valgala, äravoolusüsteemi projekt

Fail Ruumiline planeerimine - esituse juhendmaterjal

Ruumiline planeerimine - esituse juhendmaterjal

02 - Eel- ja põhiprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Sissejuhatus eel- ja põhiprojekti

Slaidid - Sissejuhatus eel- ja põhiprojekti

URL [Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 4: Taristumudel ja mudelprojekteerimine hanke erinevates projekteerimisstaadiumites

[Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 4: Taristumudel ja mudelprojekteerimine hanke erinevates projekteerimisstaadiumites

URL [Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 9: Mahuarvutused ja kulukalkulatsioonid

[Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 9: Mahuarvutused ja kulukalkulatsioonid

URL Autodesk Revit installeerimisjuhis (ingliskeelne)

Autodesk Revit installeerimisjuhis (ingliskeelne)

URL Video - Eskiisi viimine eelprojekti staadiumisse (ettevalmistus)

Video - Eskiisi viimine eelprojekti staadiumisse (ettevalmistus)

URL Video - Sissejuhatus Civil 3D tarkvarasse

Video - Sissejuhatus Civil 3D tarkvarasse

URL Video - InfraWorks mudeli import Civil 3D tarkvarasse

Video - InfraWorks mudeli import Civil 3D tarkvarasse

URL Video - Sissejuhatus ülekantud objektidesse (InfraWorks -> Civil 3D)

Video - Sissejuhatus ülekantud objektidesse (InfraWorks -> Civil 3D)

URL Video - Põhiprojekti edasiarendamine Civil 3D tarkvaras

Video - Põhiprojekti edasiarendamine Civil 3D tarkvaras

URL Video - Sõidutee konstruktsioonikihtide lisamine

Video - Sõidutee konstruktsioonikihtide lisamine

URL Video - Maa-ameti WMS teenuse kasutamine Civil 3D tarkvaras

Video - Maa-ameti WMS teenuse kasutamine Civil 3D tarkvaras

URL Maa-ameti WMS teenused (lisainfo)

Maa-ameti WMS teenused (lisainfo)

URL Video - Dünaamiliste krundi objektide loomine

Video - Dünaamiliste krundi objektide loomine.

Fail Juhendmaterjal - Dünaamiliste krundi objektide loomine

Juhendmaterjal - Dünaamiliste krundi objektide loomine

URL Video - Intelligentsete tunnusklasside lisamine kruntidele

Video - Intelligentsete tunnusklasside lisamine kruntidele

Fail Juhendmaterjal - Intelligentsete tunnusklasside lisamine kruntidele

Juhendmaterjal - Intelligentsete tunnusklasside lisamine kruntidele

URL Video - Intelligentsete tunnusklasside lisamine hoone objektidele

Video - Intelligentsete tunnusklasside lisamine hoone objektidele

Fail Juhendmaterjal - Intelligentsete tunnusklasside lisamine hoone objektidele

Juhendmaterjal - Intelligentsete tunnusklasside lisamine hoone objektidele

Fail Juhendmaterjal - Maa-ameti kaardilt hoone perimeetrite joonestamine

Juhendmaterjal - Maa-ameti kaardilt hoone perimeetrite joonestamine

URL Video - Teiste intelligentsete planeeringu objektide loomine

Video - Teiste intelligentsete planeeringu objektide loomine

Fail Juhendmaterjal - Teiste intelligentsete planeeringu objektide loomine

Juhendmaterjal - Teiste intelligentsete planeeringu objektide loomine

URL Video - Planeeringu maaala kaardi loomine välisallikatest

Video - Planeeringu maaala kaardi loomine välisallikatest

Fail Juhendmaterjal - Planeeringu maaala kaardi loomine välisallikatest

Juhendmaterjal - Planeeringu maaala kaardi loomine välisallikatest

URL Koordinaatide faili olemusest - World File

Koordinaatide faili olemusest - World File

URL Video - Planeeringu info ülekandmine mudelisse

Video - Planeeringu info ülekandmine mudelisse

Fail Juhendmaterjal - Planeeringu info ülekandmine mudelisse

Juhendmaterjal - Planeeringu info ülekandmine mudelisse

URL Video - Põhiprojekti mudeli visualiseerimisvõtted

Video - Põhiprojekti mudeli visualiseerimisvõtted

Fail Juhendmaterjal - Põhiprojekti mudeli visualiseerimisvõtted

Juhendmaterjal - Põhiprojekti mudeli visualiseerimisvõtted

Fail Eel- ja põhiprojekt - esituse juhendmaterjal

Eel- ja põhiprojekt - esituse juhendmaterjal

03 - Tööprojekt Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Sissejuhatus tööprojekti

Slaidid - Sissejuhatus tööprojekti

URL [Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 5.2: Pinnasetööde töömudeli (3D-masinjuhtimismudeli) koostamine

[Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 5.2: Pinnasetööde töömudeli (3D-masinjuhtimismudeli) koostamine

URL [Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 11.1: Mudelprojekteerimine katendi remondil

[Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 11.1: Mudelprojekteerimine katendi remondil

URL Teetööde tehnilised kirjeldused (Maanteeamet)

Teetööde tehnilised kirjeldused (Maanteeamet)

URL Video - Disaininfo ettevalmistus IFC formaati eksportimiseks (AutoCAD)

Video - Disaininfo ettevalmistus IFC formaati eksportimiseks (AutoCAD)

URL Video - IFC eksport AutoCAD 3D objektidest

Video - IFC eksport AutoCAD 3D objektidest

URL Video - IFC eksport AutoCAD 3D objektidest koos lisaatribuutidega

Video - IFC eksport AutoCAD 3D objektidest koos lisaatribuutidega

URL Video - Silla eskiisi eksport InfraWorks tarkvarast

Video - Silla eskiisi eksport InfraWorks tarkvarast

URL Video - InfraWorks silla eskiisi import Revit tarkvarasse (IFC eksport)

Video - InfraWorks silla eskiisi import Revit tarkvarasse (IFC eksport)

URL Video - Silla eskiisi import üldiste komponentidena (IFC eksport)

Video - Silla eskiisi import üldiste komponentidena (IFC eksport)

URL Video - IFC klassi ülekirjutamine (Revit)

Video - IFC klassi ülekirjutamine (Revit)

URL Video - Pinna objekti (Surface) loomine koridor (Corridor) objektist

Video - Pinna objekti (Surface) loomine koridor (Corridor) objektist

URL Video - Pinna objekti (Surface) eksport LandXML formaati

Video - Pinna objekti (Surface) eksport LandXML formaati

URL Video - LandXML ning IFC koordineerimine (Trimble Connect)

Video - LandXML ning IFC koordineerimine (Trimble Connect)

URL Video - Konstruktsioonikihtide pindade loomine ning eksport

Video - Konstruktsioonikihtide pindade loomine ning eksport

URL Video - Sõidutee telgjoonte eksport LandXML formaati

Video - Sõidutee telgjoonte eksport LandXML formaati

URL Video - Sõidutee telgjoonte-pindade koordineerimine (MAGNET Explorer)

Video - Sõidutee telgjoonte-pindade koordineerimine (MAGNET Explorer)

URL Video - Sõidutee pindade koordineerimine ja masinjuhtimine (Infrakit)

Video - Sõidutee pindade koordineerimine ja masinjuhtimine (Infrakit)

URL Video - Mahtude eelarvestamine 2D ristlõigetelt

Video - Mahtude eelarvestamine 2D ristlõigetelt

URL Video - Punktipilve eeltöötlus (Autodesk ReCap)

Video - Punktipilve eeltöötlus (Autodesk ReCap)

URL Video - Punktipilve analüüs (Autodesk InfraWorks)

Video - Punktipilve analüüs (Autodesk InfraWorks)

URL Video - Koridormudeli loomine (Autodesk Civil 3D)

Video - Koridormudeli loomine (Autodesk Civil 3D)

Fail Tööprojekt - esituse juhendmaterjal

Tööprojekt - esituse juhendmaterjal

04 - Virtuaalne mudel / ehitamine Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Sissejuhatus virtuaalsesse mudelisse

Slaidid - Sissejuhatus virtuaalsesse mudelisse

URL [Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 12: Taristumudeli kasutamine erinevates projekteerimisstaadiumites ja ehitamisel

[Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 12: Taristumudeli kasutamine erinevates projekteerimisstaadiumites ja ehitamisel

URL Video - Ehitusmahtude väljavõtted

Video - Ehitusmahtude väljavõtted

Fail Juhendmaterjal - Ehitusmahtude väljavõtted

Juhendmaterjal - Ehitusmahtude väljavõtted

Fail Juhendmaterjal - Tee-ehitusmaterjalide väljavõtted

Juhendmaterjal - Ehitusmahtude väljavõtted

URL Video - Virtuaalse ehitusandmestiku ettevalmistamine

Video - Virtuaalse ehitusandmestiku ettevalmistamine

Fail Juhendmaterjal - Virtuaalse ehitusandmestiku ettevalmistamine

Juhendmaterjal - Virtuaalse ehitusandmestiku ettevalmistamine

Fail Juhendmaterjal - Mudeli eelkontroll

Juhendmaterjal - Mudeli eelkontroll

Fail Juhendmaterjal - Tee-ehituskomponentide loomine

Juhendmaterjal - Tee-ehituskomponentide loomine

URL Video - Koondandmestiku visuaalne kontroll

Video - Koondandmestiku visuaalne kontroll

Fail Juhendmaterjal - Koondandmestiku visuaalne kontroll

Juhendmaterjal - Koondandmestiku visuaalne kontroll

URL Video - Kokkulangevuse analüüs

Video - Kokkulangevuse analüüs

Fail Juhendmaterjal - Kokkulangevuse analüüs

Juhendmaterjal - Kokkulangevuse analüüs

URL Video - 4D simulatsioonid

Video - 4D simulatsioonid

Fail Juhendmaterjal - 4D simulatsioonid

Juhendmaterjal - 4D simulatsioonid

Fail Juhendmaterjal - Tee-ehituskomponentidest 4D simulatsiooni loomine

Juhendmaterjal - Tee-ehituskomponentidest 4D simulatsiooni loomine

URL Video - Eskiismudeli ja virtuaalse ehitusmudeli liitmine

Video - Eskiismudeli ja virtuaalse ehitusmudeli liitmine

Fail Juhendmaterjal - Eskiismudeli ja virtuaalse ehitusmudeli liitmine

Juhendmaterjal - Eskiismudeli ja virtuaalse ehitusmudeli liitmine

URL Video - Projekti visualiseeringud

Video - Projekti visualiseeringud

Fail Juhendmaterjal - Projekti visualiseeringud

Juhendmaterjal - Projekti visualiseeringud

URL Video - Koostöömudel, 4D/5D simulatsioonid

Video - Koostöömudel, 4D/5D simulatsioonid

URL Video - Väärtuspõhised kokkulangevusanalüüsid

Video - Väärtuspõhised kokkulangevusanalüüsid

URL Laadi alla: Autodesk Navisworks - näidismudel (vajalik vähemalt Navisworks Freedom olemasolu) (ca 250 MB)

Laadi alla: Autodesk Navisworks - näidismudel (vajalik vähemalt Navisworks Freedom olemasolu) (ca 250 MB)

URL Laadi alla: MAGNET Explorer - näidismudel (koos vaaturpaketiga) (ca 80 MB)

Laadi alla: MAGNET Explorer - näidismudel (koos vaaturpaketiga) (ca 80 MB)

Fail Virtuaalne mudel / ehitamine - esituse juhendmaterjal

Virtuaalne mudel / ehitamine - esituse juhendmaterjal.

05 - Visualiseerimine ja VR Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Sissejuhatus visualiseerimisse

Slaidid - Sissejuhatus visualiseerimisse

URL [Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 10: Visualiseering

[Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 10: Visualiseering

URL Windows 10 Photos - piltidest (nt renderdatud) video kokku panemine

Windows 10 Photos - piltidest (nt renderdatud) video kokku panemine

URL Video - Põhiprojekti elementide eksport

Video - Põhiprojekti elementide eksport

Fail Juhendmaterjal - Põhiprojekti elementide eksport

Juhendmaterjal - Põhiprojekti elementide eksport

URL Video - Infrastruktuuri mudelkeskkonna loomine

Video - Infrastruktuuri mudelkeskkonna loomine

Fail Juhendmaterjal - Infrastruktuuri mudelkeskkonna loomine

Juhendmaterjal - Infrastruktuuri mudelkeskkonna loomine

URL Video - Objektide lisamine infrastruktuuri mudelkeskkonda

Video - Objektide lisamine infrastruktuuri mudelkeskkonda

Fail Juhendmaterjal - Objektide lisamine infrastruktuuri mudelkeskkonda

Juhendmaterjal - Objektide lisamine infrastruktuuri mudelkeskkonda

URL Video - Konteksti kaasamine animeeritud mudelkeskkonda

Video - Konteksti kaasamine animeeritud mudelkeskkonda

Fail Juhendmaterjal - Konteksti kaasamine animeeritud mudelkeskkonda

Juhendmaterjal - Konteksti kaasamine animeeritud mudelkeskkonda

URL Video - Visualiseerimine

Video - Visualiseerimine

Fail Juhendmaterjal - Visualiseerimine

Juhendmaterjal - Visualiseerimine

URL Video - Virtuaalne mudel + mängumootor (stseeni loomine)

Video - Virtuaalne mudel + mängumootor (stseeni loomine)

Fail Juhendmaterjal - Virtuaalne mudel + mängumootor

Juhendmaterjal - Virtuaalne mudel + mängumootor

URL Video - Virtuaalne mudel + mängumootor (interaktsiooni lisamine)

Video - Virtuaalne mudel + mängumootor (interaktsiooni lisamine)

Fail Visualiseerimine & VR - esituse juhendmaterjal

Visualiseerimine & VR - esituse juhendmaterjal

06 - Projektipõhine koostöö Lehekülg Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

Fail Slaidid - Sissejuhatus projektipõhisesse koostöösse

Slaidid - Sissejuhatus projektipõhisesse koostöösse

URL [Soome YIV2015] Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 8: Taristumudeli kvaliteedi tagamine
URL Video - Autodesk BIM 360 & InfraWorks Shared Views (video on ingliskeelne)

Video - Autodesk BIM 360 & InfraWorks Shared Views (video on ingliskeelne)

Fail Juhendmaterjal - Projektipõhine koostöö InfraWorks tarkvaras

Juhendmaterjal - Projektipõhine koostöö InfraWorks tarkvaras

URL VT7 (Soome) - MAGNET Live (mudeli avamiseks kasuta e-posti: info @ flowbim.ee)

VT7 (Soome) - MAGNET Live

Lehekülg Lisajuhised MAGNET Live keskkonnas toimetamiseks
URL Autodesk Viewer (kasuta Civil 3D või InfraWorks vahendusel)

Autodesk Viewer (kasuta Civil 3D või InfraWorks vahendusel)

URL MAGNET Live (üleslaadimine läbi MAGNET Explorer tarkvara)

MAGNET Live (üleslaadimine läbi MAGNET Explorer tarkvara)

URL Trimble Connect (IFC & LandXML tugi)

Trimble Connect (IFC & LandXML tugi)

Lehekülg Projekti lähteülesanne

Projekti lähteülesanne