Tile Name Description
Sissejuhatus Page Sissejuhatus kursusesse

Üldine sissejuhatus kursusesse.

URL Ainekava (EXX0030)

Ainekava (EXX0030) õppeinfosüsteemis.

URL Tunniplaan (EXX0030) (kontakttunnid vaid esimestel nädalatel)

Tunniplaan (EXX0030) (kontakttunnid vaid esimestel nädalatel).

Page Õpijuhis

Õpijuhis

Page Tegevuskava

Tegevuskava

Page Nõuded tarkvarale/riistvarale

Nõuded tarkvarale/riistvarale.

File Juhendmaterjal - Testi alustamise/lõpetamise juhend

Juhendmaterjal - Testi alustamise/lõpetamise juhend.

File Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhendmaterjal

Juhendmaterjal - Iseseisva töö esitamise juhendmaterjal.

URL Paal, L., Mölder, H., Tibar, H. Veevarustus ja kanalisatsioon. Tallinn, Valgus, 1981

Paal, L., Mölder, H., Tibar, H. Veevarustus ja kanalisatsioon. Tallinn, Valgus, 1981.

URL Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L. Hüdraulika ja pumbad. Tartu, 1995

Maastik, A., Haldre, H., Koppel, T., Paal, L. Hüdraulika ja pumbad. Tartu, 1995.

URL EVS 921:2014. Veevarustuse välisvõrk

EVS 921:2014. Veevarustuse välisvõrk.

01 - Modelleerimise põhialused Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Modelleerimise põhialused

Konspekt - Modelleerimise põhialused.

File Harjutus: Hardy-Cross meetodi kasutamine

Harjutus: Hardy-Cross meetodi kasutamine.

URL Video: Hardy-Cross meetodi rakendamine

Video: Hardy-Cross meetodi rakendamine.

File Harjutus: Rõhkude arvutamine, torustike arvutus

Harjutus: Rõhkude arvutamine, torustike arvutus.

URL Video: Rõhkude arvutamine, vooluhulkade tasakaal

Video: Rõhkude arvutamine, vooluhulkade tasakaal.

File Harjutus: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod

Harjutus: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod.

URL Video: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod

Video: Hõõrdesurvekaod, tarbimine, veekaod.

File Harjutus: Pumpade arvutus

Harjutus: Pumpade arvutus.

URL Video: Pumpade arvutus

Video: Pumpade arvutus.

02 - Mudelite koostamine Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Mudelite koostamine

Konspekt - Mudelite koostamine.

File Sissejuhatus Bentley FlowMaster tarkvarasse

Sissejuhatus Bentley FlowMaster tarkvarasse.

URL Video: Bentley FlowMaster tarkvara

Video: Bentley FlowMaster tarkvara.

File Sissejuhatus EPANET tarkvarasse

Sissejuhatus EPANET tarkvarasse.

URL Video: Sissejuhatus EPANET tarkvarasse

Video: Sissejuhatus EPANET tarkvarasse.

File EPANET - aluspildi sisselugemine

EPANET - aluspildi sisselugemine.

URL Video: EPANET - aluspildi sisselugemine

Video: EPANET - aluspildi sisselugemine.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

URL Video: EPANET - DXF faili konverteerimine

Video: EPANET - DXF faili konverteerimine.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Harjutus: EPANET - tulekahju analüüs

Harjutus: EPANET - tulekahju analüüs.

URL Video: EPANET - tulekahju analüüs

Video: EPANET - tulekahju analüüs.

File Veevõrgumudeli lihtsustamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Veevõrgumudeli lihtsustamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Pumba valiku demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Pumba valiku demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Pumpamise maksumuse demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Pumpamise maksumuse demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

File Optimaalse projektlahendi demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Optimaalse projektlahendi demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

URL Video: WaterGEMS - optimaalne veevõrgu disain

Video: WaterGEMS - optimaalne veevõrgu disain.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Torude renoveerimisplaani koostamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Torude renoveerimisplaani koostamise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

File Mudelite koostamine - "Bentley FlowMaster" tarkvara lähteülesanne

Mudelite koostamine - "Bentley FlowMaster" tarkvara lähteülesanne.

File Mudelite koostamine - "Sissejuhatus EPANET tarkvarasse" lähteülesanne

Mudelite koostamine - "Sissejuhatus EPANET tarkvarasse" lähteülesanne.

File Mudelite koostamine - "EPANET - aluspildi sisselugemine" lähteülesanne

Mudelite koostamine - "EPANET - aluspildi sisselugemine" lähteülesanne.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

03 - Mudelite kalibreerimine Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Mudelite kalibreerimine

Konspekt - Mudelite kalibreerimine.

File Veevõrgu kalibreerimine (EPANET näitel)

Veevõrgu kalibreerimine (EPANET näitel).

URL Video: EPANET - veevõrgu kalibreerimine

Video: EPANET - veevõrgu kalibreerimine.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Veevõrgumudeli kalibreerimise (lekked) demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Veevõrgumudeli kalibreerimise (lekked) demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Mudelite kalibreerimine - "Veevõrgu kalibreerimine" lähteülesanne

Mudelite kalibreerimine - "Veevõrgu kalibreerimine" lähteülesanne.

Folder Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

04 - Mudel vee-ettevõttes Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Mudel vee-ettevõttes

Konspekt - Mudel vee-ettevõttes.

File Ühisveevärgi koostisosad ja elemendid (Margus Koor)

Ühisveevärgi koostisosad ja elemendid (Margus Koor).

File Harjutus: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine

Harjutus: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine.

URL Video: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine

Video: EPANET - veekvaliteedi modelleerimine.

File Harjutus: WaterGEMS - sissejuhatus tarkvarasse

Harjutus: WaterGEMS - sissejuhatus tarkvarasse.

URL Video: WaterCAD - sissejuhatus tarkvarasse

Video: WaterCAD - sissejuhatus tarkvarasse.

File Harjutus: WaterGEMS - veekvaliteet

Harjutus: WaterGEMS - veekvaliteet.

URL Video: WaterCAD/WaterGEMS - veekvaliteedi arvutus

Video: WaterCAD/WaterGEMS - veekvaliteedi arvutus.

File SCADA lingi loomise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

SCADA lingi loomise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Mudeli loomine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Mudeli loomine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Mudeli loomine GIS (MS Excel) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Mudeli loomine GIS (MS Excel) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

URL Video: WaterCAD / WaterGEMS - GIS ja veevõrgumudel

Video: WaterCAD / WaterGEMS - GIS ja veevõrgumudel.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid

File Tarbimiste lisamine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Tarbimiste lisamine GIS (shapefile) infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Kõrguste lisamine (GIS) shapefile infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Kõrguste lisamine (GIS) shapefile infost demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Pumpamise optimeerimise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Pumpamise optimeerimise demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Torude läbipesu demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal

Torude läbipesu demo (Bentley WaterGEMS) - juhendmaterjal.

File Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

File Järelemõtlemiseks: WaterGEMS - veekvaliteet lähteülesanne

Järelemõtlemiseks: WaterGEMS - veekvaliteet lähteülesanne.

File Mudel vee-ettevõttes - "WaterGEMS - GIS ja veevõrgumudel" lähteülesanne

Mudel vee-ettevõttes - "WaterGEMS - GIS ja veevõrgumudel" lähteülesanne.

Folder Laadi alla: Lähtefailid

Laadi alla: Lähtefailid.

05 - Hüdrauliline löök Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Konspekt - Hüdrauliline löök

Konspekt - Hüdrauliline löök.

URL Hüdraulilise löögi simulatsioon (Maardu survekanalisatsioon)

Hüdraulilise löögi simulatsioon (Maardu survekanalisatsioon). Arvutus teostatud 2010.

URL Hüdraulilise löögi simulatsioon (Trendgate kütuseterminal)

Hüdraulilise löögi simulatsioon (Trendgate kütuseterminal). Arvutus teostatud 2004. 

File Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök

Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök.

URL Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök

Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök.

File Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus

Harjutus: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus.

URL Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus

Video: Bentley HAMMER - hüdrauliline löök ringvõrgus.

File Hüdrauliline löök - "Bentley HAMMER - hüdrauliline löök" lähteülesanne

Hüdrauliline löök - "Bentley HAMMER - hüdrauliline löök" lähteülesanne.

07 - Projekt Page Sissejuhatus moodulisse

Sissejuhatus moodulisse.

File Projekti lähteülesanne

Projekti lähteülesanne.

Folder Projekti lähtejoonised
Projekti lähtejoonised.
Folder Näidisprojektide sisukorrad

Allolevalt leiad näidisprojektide sisukorrad, mis on esitataud eelnevatel semestritel. Projekti seletuskiri peab olema terviklik: tiitelleht, sisukord, lähteandmed, arvutused, analüüs, kokkuvõtted. Seletuskiri peab olema koostatud mõnes tekstiredaktoris (nt Word, OpenOffice, LibreOffice), mis võib olla konverteeritud ka PDF failiks. Arvutused võivad olla tehtud mõnes tabelarvutusprogrammis (lisada projekti failide hulka). Samas ka seletuskiri peab sisaldama arvutuste kokkuvõtteid (kopeerida näiteks tabelarvutusprogrammist vastavad tabelid, arvestada tabelite loetavusega). Seletuskirja küljendamisel järgida nö häid kirjutamise tavasid.

URL Flygt pumba valik (Xylect)

Flygt pumba valik (Xylect).

URL Grundfos pumba valik

Grundfos pumba valik.

URL Sulzer pumba valik (eeldab konto loomist)

Sulzer pumba valik (eeldab konto loomist). 

URL EpaCAD (EPANET)

EPANET võrgumudeli loomine AutoCAD failist. Vabavara.

URL DXF2EPA

EPANET võrgumudeli loomine AutoCAD failist. Vabavara.

URL FireFlow (EPANET)

FireFlow on vabavaraline programm, mis töötab EPANET inp failidega. Selle abil on võimalik hinnata maksimaalset tulekustutusvee kättesaadavust veevõrgus teatud minimaalsete survekõrguste korral.

URL OptiUnits

EPANET mudeli ühikute konverteerimise töövahend.

URL shp2epa

Shapefile import EPANET tarkvarasse (mudeli loomiseks).

File Tarbimiste arvutuste mall

Tarbimiste arvutuste mall.